Centrum wyników – I kwartał 2020 roku podsumowanie wyników

Wyższa produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (+1%, 174 tys. ton), wyższa produkcja srebra (+3%, 335 ton) oraz o 25% wyższy zysk netto Grupy KGHM w I kwartale 2020 roku w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku

Podsumowanie wyników

Skonsolidowany wynik netto KGHM w kwocie 690 mln PLN, to jedna z najwyższych wartości zrealizowanych w ostatnich kwartałach

Niższe przychody (-3%, 5 299 mln PLN) oraz EBITDA (-22%, 1 129 mln PLN) Grupy KGHM przy wyższym zysku netto (+25%, 690 mln PLN)

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w I kwartale 2020 roku wartość 5 299 mln PLN i były niższe o 189 mln PLN (-22%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. wyniosły 4 225 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Obniżenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z niższych notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie sprzedaży srebra i złota. Spadek ceny miedzi o ponad 9%, nieco pomogły wzrosty cen srebra (+8,5%). Średnia cena miedzi w 1Q to 5 637 $/tonę, srebra 16,91 $/uncję. Umocnienie dolara względem złotego nie było tak silne jak rok wcześniej.

Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zmniejszenie wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (-99 mln PLN, -10%), KGHM International (-118 mln PLN, -69%) oraz Sierra Gorda (-114 mln PLN, -52%).w mln złI kwartał 2020 r.I kwartał 2019 r.Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody 5 299 5 488 -189 -3%
Koszty podstawowej działalności operacyjnej -4 804 -4 749 +55 +1%
Skorygowana EBITDA 1 129 1 454 -325 -22%
Wynik netto ze sprzedaży 495 739 -244 -33%
Wynik netto 690 552 +138 +25%


Investor Kit

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej

Czat inwestorski