Centrum wyników – IV kwartał 2019 roku podsumowanie wyników

Rekordowa produkcja i wyższe przychody KGHM mimo niesprzyjających warunków

Podsumowanie wyników

Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc. do 702 tys ton), rekordowa produkcja srebra (+18 proc., 1.417 ton ), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej, o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w oddziałach, konsekwentna realizacja strategii.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyższe o 2 197 mln zł (+11 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł + 1 926 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi (+8 proc.) i srebra (+13 proc.), ale też z korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty wskaźników w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, +6 proc.), krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 proc.) oraz Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 proc.).

Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik netto na poziomie 1421 mln zł.w mln złIV kwartał 2019 r.IV kwartał 2018 r.Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody 5 854 5 739 +115 +2%
Koszty podstawowej działalności operacyjnej -5 627 -5 147 +480 +9%
Skorygowana EBITDA 1 117 1 182 -65 -5%
Wynik netto ze sprzedaży 227 592 -365 -62%
Wynik netto 245 682 -927 -


Investor Kit

Raport okresowy - pliki

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Zestawienie pytań zadawanych podczas Konferencji Wynikowej 4Q 2019 final

Czat