Kultura miedzi

Miedź jest metalem kluczowym dla rozwoju świata. Ludzie, którzy ją pozyskują i przetwarzają, stanowią część wieloletnich tradycji. Tworzą ponadto kulturę zawodów górnika i hutnika.

Miedź od wieków towarzyszy człowiekowi w rozwoju cywilizacji. Jest inspiracją artystów i budowniczych.

To cenny metal, z którego niegdyś wykuwano miecze i bito monety. Zarówno dawniej, jak i dziś, miedź jest poszukiwana ze względu na swoje unikalne właściwości. Ludzie, którzy ją wydobywają i przetwarzają, korzystają z wiedzy gromadzonej wiekami przez pokolenia górników i hutników. Tradycje tych zawodów obrosły w zwyczaje kultywowane do dziś wszędzie tam, gdzie podziemne skarby wydobywane są z jej głębi. Wokół hut i kopalni żyją społeczności, które tworzą i pielęgnują „kulturę miedzi”.

Przejawia się ona na różne sposoby. Bogactwo wydobywane na powierzchnię daje pracę tysiącom mieszkańców regionu.

Pozwala wspierać potrzebujących, sztukę, sport i naukę. Rozwija miasta i wsie. Przyciąga nowych mieszkańców, pracowników i łączy w lokalne wspólnoty. Nic więc dziwnego, że gdy nadchodzi czas grudniowego święta Barbórki, hymn „Niech żyje nam górniczy stan!” głośno się rozchodzi.