Zasady ochrony informacji

Zasady Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. stanowią integralną część zawieranych umów handlowych przez KGHM Polska Miedź S.A. z podmiotami zewnętrznymi.

  • Zasady Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. [PDF, 167 KB]
  • Załącznik Nr 1 do Zasad Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. - Oświadczenie [PDF, 172 KB]