Ochrona powietrza

Jednym z zobowiązań KGHM wobec lokalnych społeczności jest zapewnienie czystego powietrza w otoczeniu należących do firmy zakładów.

KGHM spełnia rygorystyczne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Konsekwentnie prowadzone inwestycje w systemy zatrzymujące lub filtrujące szkodliwe substancje dały imponujące rezultaty.

Współczesne technologie, stale rozwijane przez KGHM, pozwalają ograniczać wpływ działalności na środowisko naturalne. 

  • Huty miedzi KGHM w Polsce działają z pełnym poszanowaniem podwyższonych w ostatnich latach standardów środowiskowych. 
  • W kopalniach odkrywkowych w Chile i USA działają systemy unieszkodliwiania pyłów, które powstają np. w wyniku ruchu ciężkich pojazdów czy będące efektem procesów przetwarzania rudy

W sposób świadomy używamy materiałów i narzędzi niezbędnych w procesach technologicznych, aby ograniczyć wpływ naszej działalności na otoczenie. 

Firmie zależy na bezpieczeństwie pracowników, współpracowników i dostawców, którzy przebywają na terenie kopalń. Dlatego działania związane z ochroną powietrza są prowadzone nie tylko w kopalniach położonych blisko osiedli mieszkalnych, ale i w tych, które nie mają bezpośrednich sąsiadów i z tego powodu nie są objęte lokalnymi przepisami dotyczącymi czystości powietrza. 

KGHM we wszystkich swoich zakładach oraz miejscach składowania odpadów prowadzi stały monitoring jakości powietrza. Wyniki pokazują, że stężenie pyłów w okolicach eksploatowanych kopalń nie przekracza dopuszczalnych, narodowych norm. W Chile, należące do KGHM stacje monitoringu są częścią narodowego systemu kontroli jakości powietrza (Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire – SINCA ). Wyniki pomiarów stacji meteorologicznych, mierzących prędkość i kierunek wiatru oraz temperaturę, są dostępne online.