Praktyki studenckie

Praktyki w KGHM organizowane są dla studentów w celu umożliwienia im rozwoju zawodowego dopasowanego do potrzeb, zapoznania się z organizacją, działalnością i specyfiką pracy w KGHM. Praktykanci poprzez wykonywanie określonych zadań i uczestnictwo w praktykach pod czujnym okiem opiekuna, mają okazję pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej w realiach zawodowych.

Korzyści dla studentów odbywających praktykę w KGHM:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • możliwość kształcenia pod kierunkiem doświadczonych opiekunów,
 • poznanie procesu technologicznego KGHM,
 • poznanie nowoczesnych technologii w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych,
 • poznanie kultury organizacyjnej naszej firmy.

PRAKTYKI GRUPOWE

Praktyki grupowe dla studentów realizowane są na podstawie porozumień zawartych z uczelniami. W ramach programu praktyk studenckich KGHM istnieje również możliwość aplikowania na praktyki dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

PRAKTYKI INDYWIDUALNE

Praktyki zawodowe indywidualne realizowane są na podstawie wniosków elektronicznych, które należy przesyłać na adres praktyki@kghm.com. Termin składania kompletnych wniosków o praktyki w danym roku akademickim upływa 30 kwietnia.

Warunkiem rozpoczęcia procedury organizowania praktyk jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek o realizację praktyki.
 2. CV (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Zatwierdzony przez uczelnię plan praktyk, zawierający zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz opis umiejętności praktycznych, jakie student ma wykształcić podczas trwania praktyki
 4. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Po ewentualnym zakwalifikowaniu się na praktykę student musi dostarczyć dodatkowo:

 1. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NW
 2. Zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Wkrótce uruchomimy odpowiednią procedurę, dzięki której będzie można aplikować na praktykę poprzez dedykowaną platformę.