Kopalnie po zakończeniu wydobycia

Działalność KGHM nie kończy się wraz z zamknięciem kopalń. Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych i przywracania ich ludziom i przyrodzie to istotny aspekt środowiskowej polityki KGHM.

KGHM stosuje standardy, które gwarantują bezpieczne i przyjazne dla środowiska zamknięcie kopalń, piaskowni czy innych obiektów przemysłowych. Złoża, niezależnie od sposobu ich eksploatacji – podziemnej czy odkrywkowej – z czasem ulegają wyczerpaniu. Firma prowadzi obecnie dwie operacje rekultywacji dotyczące kopalni Podolsky w Kanadzie i Carlota w USA. Przygotowuje się także do likwidacji odkrywkowej kopalni piasku Obora w Polsce.

W KGHM plany rekultywacji są przygotowywane z wieloletnim wyprzedzeniem, wspólnie z instytutami badawczo-rozwojowymi. Przykładem takiego działania jest przyszłe zagospodarowanie eksploatowanego jeszcze Zakładu Górniczego Piaskownia Obora, zajmującego blisko 300 hektarów terenu. Docelowo w tym miejscu ma powstać duży ośrodek rekreacyjno-sportowy ze sztucznym, termalnym jeziorem. Obiekt będzie powstawał w latach 2017-2025. 

KGHM zrekultywował teren po zbiorniku odpadów poflotacyjnych Gilów w Polsce, który przez ponad dwadzieścia lat pełnił funkcję głównego zbiornika, a dziś jest ostoją zwierzyny i roślinności. Gilów przestał być użytkowany w 1980 roku i od tamtego czasu stał się ostoją ptactwa wodno-błotnego.

Podobnie zakłady górnicze w Starym Zagłębiu w Polsce, takie jak Lena czy Konrad, zostały zlikwidowane z poszanowaniem środowiska naturalnego. KGHM przywrócił stan naturalny w zakresie gospodarki wodnej i odtworzył dawne tereny leśne.

Firma dba także o tereny wokół swoich zakładów. Od ponad 20 lat trwa zagospodarowywanie obszarów dawnych stref ochronnych hut Głogów i Legnica – obecnie w wyniku konsekwentnie prowadzonych działań większość tych terenów została sklasyfikowana jako lasy.