Kopalnie po zakończeniu wydobycia

Działalność KGHM nie kończy się wraz z zamknięciem kopalń. Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych i przywracania ich ludziom i przyrodzie to istotny aspekt środowiskowej polityki KGHM.

KGHM stosuje standardy, które gwarantują bezpieczne i przyjazne dla środowiska zamknięcie kopalń, piaskowni czy innych obiektów przemysłowych. Złoża, niezależnie od sposobu ich eksploatacji – podziemnej czy odkrywkowej – z czasem ulegają wyczerpaniu. Firma prowadzi obecnie dwie operacje rekultywacji dotyczące kopalni Podolsky w Kanadzie i Carlota w USA.

W KGHM plany rekultywacji są przygotowywane z wieloletnim wyprzedzeniem, wspólnie z instytutami badawczo-rozwojowymi.

Zakłady górnicze w Starym Zagłębiu w Polsce, takie jak Lena czy Konrad, zostały zlikwidowane z poszanowaniem środowiska naturalnego. KGHM przywrócił stan naturalny w zakresie gospodarki wodnej i odtworzył dawne tereny leśne.

Firma dba także o tereny wokół swoich zakładów. Od ponad 20 lat trwa zagospodarowywanie obszarów dawnych stref ochronnych hut Głogów i Legnica – obecnie w wyniku konsekwentnie prowadzonych działań większość tych terenów została sklasyfikowana jako lasy.