Głogów Głęboki

„Głogów Głęboki – Przemysłowy” to największy podziemny projekt górniczy w branży metali nieżelaznych w Europie, zarówno ze względu na wielkość udostępnionych zasobów rudy miedzi, jak też planową głębokość eksploatacji. Eksploatacja zasobów z obszaru Głogów Głęboki – Przemysłowy pozwoli KGHM Polska Miedź S. A. utrzymać zaplanowany, wysoki poziom produkcji miedzi, w związku z wyczerpywaniem się złóż na innych obszarach górniczych w wyniku wieloletniej eksploatacji.

Informacje ogólne

Obszar górniczy „Głogów - Głęboki Przemysłowy” (GG-P) od południa przylega do granic obszarów górniczych obecnie zagospodarowanych przez ZG Polkowice-Sieroszowice i ZG Rudna. Projekt inwestycyjny w 100% należy do KGHM. Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40%, co stanowi  około 1/4 zasobów miedzi i około 1/3 zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Do udostępnienia i eksploatacji złoża wykorzystuje się infrastrukturę techniczną kopalni Rudna i Polkowice-Sieroszowice.

Złoże Głogów Głęboki – Przemysłowy, w porównaniu do obecnie użytkowanych złóż rud miedzi, charakteryzuje się dużą głębokością zalegania. Maksymalna głębokość zalegania złoża sięga aż 1385 m.

Rozpoznanie geologiczne złoża wskazują na znacznie mniejszy stopień zaangażowania tektonicznego (uskoki), w stosunku do obszarów już eksploatowanych, wyższa jest natomiast pierwotna temperatura skał oraz możliwość wystąpienia zjawisk gazowych. W złożu Głogów Głęboki Przemysłowy bilansowe okruszcowanie miedzią obejmuje wszystkie wydzielenia litologiczne skał strefy złożowej, tj. piaskowiec (ok. 60% zasobów przemysłowych rudy), łupki ( ok. 13%- zasobów przemysłowych rudy) i węglany (ok. 27% zasobów przemysłowych).

 

Historia

Obszar górniczy „Głogów Głęboki – Przemysłowy” obejmuje swoimi granicami część zasobów rudy miedzi rozpoznanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku w kategorii rozpoznania C-1 i C-2, zawartych we wcześniejszych dokumentacjach złożowych „Retków - Ścinawa”, „Głogów” i „Bytom Odrzański”.

Wydzielenie obszaru „Głogów Głęboki – Przemysłowy” poprzedzone zostało szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną, która pozwoliła uznać wydzielone zasoby rudy miedzi z tego złoża jako spełniające kryteria przemysłowości.

Pierwsze wejście wyrobiskami przygotowawczo-rozpoznawczymi na obszar górniczy GG-P nastąpiło w czerwcu 2005 r. i zostało wykonanie przez załogę ZG Rudna.

W ramach realizowanych prac udostępniających na obszarze „Głogów Głęboki – Przemysłowy”,  głębiony jest szyb GG-1, prowadzona rozbudowa centralnej klimatyzacji oraz budowa podstawowych wyrobisk górniczych i ich wyposażenia.

Budowa nowego szybu GG-1 prowadzona jest etapami a zakończenie budowy planowane jest w 2022 r. W chwili obecnej będzie to najgłębszy z 31 szybów istniejących w Zagłębiu Miedziowym, o docelowej głębokości 1351 m i średnicy 7,5 m.

 

Produkcja

Zgodnie z planem inwestycyjnym, w latach 2028–2035, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z obszaru „Głogów Głęboki – Przemysłowy” wynosić będzie 10–11 mln ton rudy, z której będzie można uzyskać ok. 200–220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Pozwoli to KGHM na utrzymanie zaplanowanego  poziomu wydobycia rudy ze złóż krajowych przez następne 20-30 lat.