Projekty europejskie

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dotacji ze środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną, m.in. z programu ramowego Horyzont2020, czy Konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC Raw Materials. Aktualnie w Spółce realizowane są trzy dofinansowane projekty badawcze: FineFuture, OPMO i MaMMa.

FineFuture

Założeniem projektu pn. „Opracowanie założeń technologii poprawy uzysku metali użytecznych zawartych w drobnych cząstkach w procesie przeróbki kopalin”, akronim FineFuture, jest opracowanie założeń technologii prowadzącej do poprawy uzysku metali użytecznych w procesie flotacji. Trzyletni projekt badawczy realizowany w międzynarodowym konsorcjum został w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie FineFuture można znaleźć na portalu CORDIS Komisji Europejskiej: cordis.europa.eu/project/rcn/223268/factsheet/en

OPMO

Kolejny projekt badawczy o nazwie „Monitoring maszyn kruszących”, akronim OPMO, ma na celu opracowanie prototypu połączonego systemu monitorowania i diagnostyki w celu poprawy efektywności konserwacji układu maszyn do kruszenia minerałów w procesie przeróbki rud. Realizowany jest przy współpracy jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z Polski i Finlandii.

Więcej informacji o projekcie OPMO znajduje się na portalu EIT Raw Materials: eitrawmaterials.eu/project/opmo

MaMMa

Trzeci projekt badawczy, na który KGHM  pozyskał dofinansowanie, stanowi „Utrzymanie kopalni i sprzętu”, akronim MaMMa. Jego celem jest budowa systemu wspomagającego utrzymanie maszyn w podziemnych zakładach górniczych, opartego na monitoringu maszyn, nowych algorytmach i metodach diagnostyki.

O projekcie MaMMa można przeczytać na portalu EIT Raw Materials: eitrawmaterials.eu/project/mamma oraz na stronie projektu: mamma-project.eu.