Rozwój społeczny

KGHM nieustannie doskonali swoje relacje z otoczeniem dążąc do harmonijnego współdziałania.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest grupą globalną, otwartą na nowe kierunki rozwoju, która istotnie wpływa na dobrostan społeczności, regionów, a nawet krajów - nasza działalność w sferze zagadnień społecznych jest przez to szczególnie ważna.

Bycie dobrym sąsiadem wiąże się dla firmy z odpowiedzialnością za zachowanie i rozwój walorów społecznych i kulturowych wyróżniających regiony, w których działa KGHM.

Bycie dobrym sąsiadem wiąże się dla firmy z odpowiedzialnością za zachowanie i rozwój walorów społecznych i kulturowych wyróżniających regiony, w których działa KGHM.

Przykładem budowania relacji z otoczeniem jest realizacja działań odpowiedzialnych społecznie prowadzonych przez KGHM na terenie Zagłębia Miedziowego w Polsce. Firma od lat wspiera lokalną społeczność w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, popularyzowania sportu, a także rozwoju kultury i nauki. Prowadzi szeroko zakrojone programy promocji aktywnego trybu i zdrowego stylu życia oraz aktywności wolontariackiej.

Współpraca z partnerami społecznymi stanowi kluczowy czynnik powodzenia podejmowanych przez firmę projektów rozwojowych. Przyczynia się także do ograniczania ryzyka społecznego w działalności KGHM. Mechanizmy dialogu społecznego w sposób naturalny towarzyszą działalności, która poprzez swoją skalę i charakter wpływa na jakość i standardy życia mieszkańców.

Do filarów społecznej odpowiedzialności biznesu KGHM należy działalność Fundacji KGHM, sponsoring oraz programy CSR.

Fundacja KGHM Polska Miedź prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną, pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Jako firma społecznie odpowiedzialna KGHM wspiera rozwój cennych inicjatyw w wielu obszarach życia społecznego w postaci sponsoringu, szczególnie kultury, sportu i nauki.

KGHM realizuje również specjalne programy CSR. To przede wszystkim program EKO-Zdrowie, w ramach którego rozwijamy wśród społeczności lokalnej aktywność fizyczną poprzez naukę pływania, nordic walking czy gimnastykę w różnych grupach wiekowych. W ramach projektu KGHM „Przewodnicy” kształcimy młodych ludzi do pełnienia w przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych. Dla pracowników KGHM prowadzimy Wolontariat KGHM, który wspiera lokalne społeczności, a ponadto służy doskonaleniu własnej kadry.