Rozwój bazy zasobowej

W branży górniczej znane są dwa sposoby pozyskiwania nowych zasobów geologicznych. Pierwszym sposobem jest pozyskanie nowych zasobów poprzez działalność na rynku M&A (z ang. Mergers & Aquisitions) i związane z tym przejęcia podmiotów górniczych posiadające aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych.

Kryteria oceny nowych projektów zasobowych

Drugim sposobem na zwiększanie bazy zasobowej jest prowadzenie prac eksploracyjnych na terenach, co do których Spółka posiada stosowne koncesje pozwalające na prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. W przypadku tego sposobu powiększania bazy zasobowej należy zaznaczyć, że każdy ze znaczących producentów górniczych realizuje samodzielnie szereg prac eksploracyjnych tj. poszukiwania i rozpoznania geologicznego. Prowadzone są one w trzech podstawowych obszarach:

  1. eksploracją typu greenfield - poszukiwania nowych złóż,
  2. eksploracją typu brownfield - rozpoznawania zasobów częściowo udokumentowanych,
  3. prace typu in-mine oraz near-mine exploration - rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.