Produkowane metale

MIEDŹ

Jednym z głównych produktów KGHM jest miedź metaliczna w postaci katod oraz produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania katod. Firma przetwarza w pierwszym etapie rudę na koncentrat. Potem koncentrat jest przerabiany w kolejnych procesach hutniczych na podstawowy produkt z miedzi tj. katody miedziane o minimalnej zawartości surowca na poziomie 99,99% Na kolejnym etapie produkcyjnym część wyprodukowanych katod (ok. 45%) jest przerabiana na następujące produkty miedziane: walcówkę i drut.

METALE SZLACHETNE

Metale szlachetne ze względu na unikalne własności fizykochemiczne i rzadkość występowania są najbardziej poszukiwanymi i drogocennymi surowcami w historii cywilizacji. 

MOLIBDEN

Molibden wykorzystywany jest w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, naftowym, nuklearnym i elektronicznym.  Jest to srebrzystobiały, bardzo twardy metal o szóstej najwyższej temperaturze topnienia.

REN

Ren wykorzystywany jest głównie w przemyśle lotniczym i petrochemicznym. KGHM jest jedynym europejskim producentem tego metalu z własnych zasobów. Więcej informacji o renie znajdziesz tutaj.

  •  

INNE PRODUKTY

Ołów rafinowany , kwas siarkowy, siarczan miedzi, siarczan  niklawy oraz selen techniczny to produkty, które KGHM pozyskuje w procesie przetwarzania rudy miedzi.