Zrównoważony łańcuch wartości

KGHM Polska Miedź S.A. myśląc o implementacji zrównoważonego rozwoju w organizacji, dąży do wcielania idei na każdym etapie łańcucha wartości.

KGHM Polska Miedź S.A. charakteryzuje unikalny, nie spotykany wśród innych spółek z branży surowcowej, wysoce zintegrowany łańcuch technologiczny.

Spółka we własnym zakresie realizuje zadania od eksploracji, poszukiwania i pozyskiwania surowców przez ich wydobycie, produkcję, transport, docieranie do odbiorców i interesariuszy a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, tak aby możliwie ograniczać swój negatywny wpływ na otoczenie.

Zarządzanie tak złożonymi procesami o skrajnie różnej specyfice wymaga zintegrowanego i zrównoważonego podejścia na każdym ich etapie.

Zrównoważony łańcuch wartości - diagram