Projekty rozwojowe

KGHM poszerza bazę zasobową i portfel produktów poprzez projekty górnicze i poszukiwawcze.

KGHM zgodnie ze swoją strategią biznesową, dąży do poszerzenia bazy zasobowej i portfela produktów. W tym celu rozwija wiele perspektywicznych projektów górniczych i poszukiwawczych. Docelowo obniżą one koszty produkcji miedzi i zwiększą konkurencyjność firmy, a także umocnią pozycję KGHM jako globalnego lidera multisurowcowego produkującego miedź, srebro, molibden, nikiel, ołów, złoto, platynę, pallad, ren i selen. Najważniejsze inwestycje rozwijane przez KGHM poza Polską, to:

  • Ajax w Kanadzie, który był pierwszym zagranicznym złożem kupionym przez KGHM.
  • Victoria - projekt rozwijany w kanadyjskim Zagłębiu Sudbury, nazywanym światową stolicą niklu.   

Najważniejszym projektem górniczym, który prowadzi KGHM w Polsce, jest udostępnienie nowych zasobów rud miedzi ze złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, które pozwolą utrzymać obecny poziom krajowego wydobycia przez kilkadziesiąt najbliższych lat.