Nagrody i wyróżnienia

KGHM konsekwentnie buduje swój status odpowiedzialnego pracodawcy wzmacniając kulturę organizacji opartą na wartościach oraz dbając o długofalowy rozwój i bezpieczeństwo pracowników. Nagrody i wyróżnienia, świadczące o atrakcyjności firmy w ocenie obecnych i potencjalnych pracowników, są z jednej strony potwierdzeniem słuszności obranego kierunku rozwoju, z drugiej zaś motywatorem do ciągłego doskonalenia.

KGHM - atrakcyjny pracodawca

W 2017 roku, w siódmej edycji badania Randstad Award, KGHM został po raz czwarty wybrany Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w Polsce. Respondenci wśród głównych atutów Spółki wymieniają dobrą sytuację finansową, stabilność zatrudnienia, wdrażanie najnowszych technologii oraz dobrą reputację przedsiębiorstwa.

W 2018 roku, w ósmej edycji badania Randstad Award Spółka KGHM Polska Miedź trafiła do Galerii Sław. To wyraz uznania dla nieustannego dbania o pracowników i budowania atrakcyjnej marki pracodawcy.

W trzech kolejnych edycjach badania Randstad Employer Brand Research firma z Dolnego Śląska była uznawana przez ankietowanych za najlepsze miejsce pracy.

Randstad Award to największy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawców, prowadzony przez instytut ICMA. Realizowane w 30 krajach świata badanie Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność.

wykres KGHM w rankingu Atrakcyjny pracodawca w Galerii Sław