Dla uczniów

KGHM Kariera Dla uczniów

Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności.

Poprzez współdziałanie i pomoc w realizacji programów skierowanych do uczniów szkół branżowych i techników zyskujemy naszą przyszłą kadrę.  

Zaangażowanie KGHM w dobre przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy wynika z pozycji firmy na rynku pracodawców i związanego z nią postępowania odpowiedzialnego społecznie.

KGHM wspiera szkolnictwo zawodowe poprzez organizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w szkołach ponadpodstawowych, przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów, organizację konferencji, a także wyposażając klasopracownie w niezbędne materiały służące nauce zawodu.