Nasze standardy

Najwyższe standardy współpracy i wieloletnia obecność na rynku zapewniają dziś KGHM opinię sprawdzonego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.

KGHM wypracował szereg standardów pozwalających budować długotrwałe relacje z kontrahentami, oparte na obustronnej satysfakcji. Jawność i przejrzystość działania budują wzajemną lojalność i zaufanie. 

Proces zakupowy przebiega w KGHM z zachowaniem wysokich standardów etycznych, tak by przeciwdziałać możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz nie ograniczać zasad wolnej konkurencji. Normy postępowania określa Kodeks Etyczny KGHM, a obowiązujące procedury zakupowe definiuje Polityka Zakupów.  

Budowanie relacji zgodnych z przyjętymi na świecie zasadami społecznej odpowiedzialności daje KGHM gwarancję współpracy wyłącznie z tymi kontrahentami, którzy działają w sposób legalny, zgodnie z obowiązującym prawem – także w zakresie przestrzegania praw człowieka.