Badania i rozwój

Najcenniejszy surowiec KGHM to wiedza, umożliwiająca skuteczne działania i podejmowanie odważnych decyzji. Firma od lat systematycznie inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe.

Działalność badawcza i rozwojowa KGHM ma na celu zwiększenie produkcji, poprawę bezpieczeństwa pracowników, optymalizację kosztów oraz wdrażanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

W oparciu o nowe technologie firma przygotowuje koncepcję inteligentnej kopalni, w której wysiłek fizyczny człowieka będzie ograniczany, a wzrosną możliwości wykorzystania jego intelektu. W ramach tego projektu KGHM testuje w oddziale Polkowice-Sieroszowice w Polsce bezzałogowe kombajny do wydobycia rud miedzi. Mają one zastąpić pracę ludzi w najtrudniejszych miejscach pod ziemią. 

KGHM realizuje działania badawcze i rozwojowe we współpracy z ważnymi instytucjami naukowymi w Polsce. Są wśród nich m.in.: Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, czy Polska Akademia Nauk w Warszawie. Ponadto firma utrzymuje również ścisłe kontakty z wiodącymi jednostkami zagranicznymi: Outotec OY, Bucyrus Europe GmbH (Caterpilar), Sandvik Group, Metso Minerals, Weir Mienerals, Loesche GmbH, SGS Lakefield Research, Separation Technologies LLC, Luleå University of Technology,  BRGM  i wiele innych.

Wyzwania stojące przed KGHM w pracy badawczo-rozwojowej:

  • poszukiwanie nowych metod i technologii umożliwiających zwiększenie uzysku miedzi i innych metali w procesach wzbogacania,
  • nowe możliwości kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłu miedziowego,
  • prace nad intensyfikacją produkcji miedzi katodowej,
  • badania nowych technologii zagospodarowania odpadów ołowionośnych.

W 2012 r. przedstawiciele KGHM oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali porozumienie pod auspicjami polskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczy ono wspólnego wspierania badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. Całkowity budżet programu wynosi 200 mln zł i będzie realizowany przez 10 lat.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, wsparcie potencjału rozwojowego polskiej nauki i przemysłu. Realizacja projektów odnoszących się do wyzwań związanych z ciągiem technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. przez konsorcja naukowo-przemysłowe umożliwi wyselekcjonowanie pomysłów rokujących opracowanie przełomowych dla spółki technologii, czy innowacyjnych urządzeń, usprawniających ciąg technologiczny, bądź też pozwoli na opracowanie nowych, opłacalnych w wykorzystaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. materiałów i wyrobów. W styczniu 2014 r. uruchomiono I edycję konkursu na realizację prac badawczych.

W pierwszej połowie 2015 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a KGHM Polska Miedz S.A. w sprawie współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa nowatorskiej gospodarki, inteligentny rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności polskiego przemysłu stanowią kluczowe zadania dla obu partnerów.

Podpisane porozumienie ma za zadanie komercjalizacje wspólnie wypracowanych rozwiązań technologicznych, w tym opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie i upowszechnianie know-how z dziedziny inżynierii materiałowej, a także podejmowanie obopólnych prac i analiz związanych z innowacyjnością. Postanowienie KGHM Polska Miedź S.A. i ARP o podjęciu współpracy wpisuje się w cele strategiczne obu firm, ponadto współfinansowane będą procesy wdrożenia opracowanych rozwiązań w środowisku przemysłowym. Partnerzy zdeklarowali wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, między innymi z funduszy europejskich, z przeznaczeniem na realizacje istotnych założeń zawartego porozumienia.