Legnica

Huta Miedzi Legnica w Polsce produkuje miedź o zawartości 99,99% Cu w postaci katod i wlewków.

Informacje ogólne

Podstawowym produktem zlokalizowanej na Dolnym Śląsku Huty Miedzi Legnica jest miedź elektrolityczna w postaci katod o wadze ok. 100 kg.

Jakość katod miedzianych gwarantuje marka HML, pod którą są one zarejestrowane od 1990 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE), w najwyższym jakościowo gatunku „A”. Produkty uboczne, powstające w procesie technologicznym, są niemal w 100% zagospodarowywane z korzyścią dla środowiska naturalnego. 

Obecnie HM Legnica wytwarza rocznie ponad 100 tysięcy ton wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej w postaci katod.

Huta Miedzi „Legnica” posiada certyfikat potwierdzający, że w zakresie produkcji miedzi elektrolitycznej w postaci katod, wlewków okrągłych  z miedzi katodowej przetopionej oraz wlewków okrągłych z miedzi katodowej przetopionej odtlenionej fosforem Oddział działa w oparciu o Zintegrowany Systemem Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. 

Historia

Huta Miedzi Legnica utworzona została w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady Metalurgiczne. W Wigilię, 24 grudnia 1953 r. został dokonany pierwszy spust miedzi z rudy pochodzącej z kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego. 19 marca 1959 r. LZM przekształcono w HM Legnica, osiągającą zdolność produkcyjną na poziomie 12,5 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. 

Odkrycie nowego złoża rud miedzi i budowa kopalń Lubin i Polkowice spowodowały rozbudowę Huty i zwiększenie zdolności produkcyjnej w 1960 r. do 60 tys. ton rocznie. 

W lipcu 1970 r. HM Legnica weszła w skład Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Od tego czasu modernizacja legnickiej huty jest procesem ciągłym, dostosowanym do postępu technologicznego i światowych standardów produkcji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. 

Produkcja

Produkcja w HM Legnica jest oparta na technologii przetopu koncentratów miedzi w piecach szybowych.

Głównymi etapami procesu są: 

  • Przygotowanie wsadu do przetopu – odpowiednio przygotowanych brykietów koncentratu o zawartości ok. 15 – 20% miedzi, żużla i koksu; 
  • Stapianie – w jego wyniku otrzymywany jest kamień miedziowy będący stopem siarczków, głównie miedzi i żelaza;
  • Konwertorowanie, czyli przeróbka kamienia miedziowego w piecach konwertorowych (utlenienie siarczków) na miedź konwertorową blister o zawartości około 98,5% Cu;
  • Rafinacja ogniowa w piecu anodowym usuwająca zanieczyszczenia i odlanie anod miedzianych;
  • Elektrorafinacja, podczas której miedź anodowa ulega roztworzeniu w elektrolicie i osadzeniu na katodzie.

Katoda miedziana 99,99% Cu jest produktem finalnym, który jest sprzedawany lub przetwarzany do innych produktów w walcowni HM Cedynia. Pozostałe po elektrorafinacji szlamy są surowcem wyjściowym do produkcji srebra, a także złota oraz koncentratu platynowców.

Środowisko

HM Legnica jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Osiągnięty obecnie poziom rozwiązań ekologicznych przewyższa pierwotne założenia i odpowiada najwyższym światowym standardom. Jedną z największych inwestycji proekologicznych była budowa bezodpadowej instalacji odsiarczania gazów Solinox. Instalację, o sprawności 98%, uruchomiono w 1994 r. Strefa ochronna wokół huty jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność.