Legnica

Huta Miedzi "Legnica" w Polsce produkuje miedź o zawartości 99,99% Cu w postaci katod.

Informacje ogólne

Podstawowym produktem zlokalizowanej na Dolnym Śląsku Huty Miedzi „Legnica” jest miedź elektrolityczna w postaci katod o wadze ok. 100 kg.

Jakość katod miedzianych gwarantuje marka HML, pod którą są one zarejestrowane od 1990 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE), w najwyższym jakościowo gatunku „A”. Produkty uboczne, powstające w procesie technologicznym, są niemal w 100% zagospodarowywane z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Obecnie HM „Legnica” wytwarza rocznie ponad 120 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej (katod).

Huta Miedzi „Legnica” posiada certyfikat potwierdzający, że w zakresie produkcji katod miedzianych, siarczanu miedzi, siarczanu niklu, ołowiu rafinowanego oraz w zakresie monitorowania oraz pomiarów oddziaływania i korzystania ze środowiska naturalnego, spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001.

Od 2010 roku oddział Huta Miedzi „Legnica” znajduje się wśród zakładów pracy mogących się pochwalić tytułem Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikom po 45. roku życia.

W 2017 roku HML wraz z pozostałymi oddziałami KGHM Polska Miedź S.A. wdrożyły i certyfikowały system zgodny z normą PN-EN ISO 50001, rozszerzając w ten sposób Zintegrowany System Zarządzania o obszar zarządzania energią.

28 czerwca 2019 r. w Hucie Miedzi „Legnica” rozpoczęto testy wydajnościowe nowego trzeciego pieca anodowego wychylno-topielno-rafinacyjnego przeznaczonego do produkcji anod miedzianych. Materiałami wsadowymi do tego, nowoczesnego pieca są wysokiej jakości surowce recyklingowe o zawartości Cu powyżej 90%,  z możliwością uzupełnienia wsadu płynną miedzią konwertorową. Piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, posiada nowoczesną i bardzo sprawną instalację do oczyszczania gazów procesowych.

 

Historia

Huta Miedzi „Legnica” utworzona została w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady Metalurgiczne. W Wigilię, 24 grudnia 1953 r. został dokonany pierwszy spust miedzi z rudy pochodzącej z kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego.

19 marca 1959 r. LZM przekształcono w HM „Legnica”, osiągającą zdolność produkcyjną na poziomie 12,5 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Odkrycie nowego złoża rud miedzi i budowa kopalń Lubin i Polkowice spowodowały rozbudowę Huty i zwiększenie zdolności produkcyjnej w 1960 r. do 60 tys. ton rocznie.

W lipcu 1970 r. HM „Legnica” weszła w skład Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Od tego czasu modernizacja legnickiej huty jest procesem ciągłym, dostosowanym do postępu technologicznego i światowych standardów produkcji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

 

Produkcja

Produkcja w HM „Legnica” jest oparta na technologii przetopu koncentratów miedzi w piecach szybowych.

Głównymi etapami procesu są: 

  • Przygotowanie wsadu do przetopu – odpowiednio przygotowanych brykietów koncentratu o zawartości ok. 15 – 20% miedzi, żużla i koksu; 
  • Stapianie – w jego wyniku otrzymywany jest kamień miedziowy będący stopem siarczków, głównie miedzi i żelaza;
  • Konwertorowanie, czyli przeróbka kamienia miedziowego w piecach konwertorowych (utlenienie siarczków) na miedź konwertorową o zawartości około 98,5% Cu;
  • Rafinacja ogniowa w piecu anodowym usuwająca zanieczyszczenia i odlanie anod miedzianych;
  • Elektrorafinacja, podczas której miedź anodowa ulega roztworzeniu w elektrolicie i osadzeniu na katodzie.

Katoda miedziana 99,99% Cu jest produktem finalnym, który jest sprzedawany lub przetwarzany do innych produktów w walcowni HM „Cedynia”. Pozostałe po elektrorafinacji szlamy są surowcem wyjściowym do produkcji srebra, a także złota oraz koncentratu platynowców.

Wydział Rafinerii Ołowiu: materiał wsadowy

  • ołów surowy o zawartości Pb ok. 99%,
  • ołów surowy o podwyższonej zawartości Ag – o zawartości Pb ok. 97-98% Pb i zawartości Ag powyżej 0,15%.

Ołów surowy odlewany jest w bloki o wadze ok. 3 Mg. Materiał ten (lub produkt z HMG) poddawany jest następnie procesowi rafinacji ogniowej w Wydziale Rafinerii Huty Miedzi „Legnica”. Jest to jedna z metod oczyszczania ołowiu surowego z zanieczyszczeń w celu uzyskania ołowiu rafinowanego kierowanego następnie do sprzedaży do odbiorców zewnętrznych.

Produkty Rafinerii Ołowiu

  • ołów miękki odlewany w gąski o wadze ok. 42 kg:

- 990R o zawartości Pb 99,99%,

- 985R o zawartości Pb 99,985%,

- 970R o zawartości Pb 99,970%,

  • ołów bizmutowy o minimalnej zawartości 8% Bi, średnio jest to zawartość Bi na poziomie 12,5% odlewany w bloki.
  • ołów z KGHM jest sprzedawany światowym potentatom działającym w branży wytwórców akumulatorów samochodowych i trakcyjnych.
Środowisko

HM „Legnica” stosując najbardziej zaawansowane technologie oczyszczania gazów odlotowych, spełnia wymogi ochrony środowiska, co potwierdzają posiadane decyzje i pozwolenia. Jest przedsiębiorstwem przyjaznym dla środowiska naturalnego, a osiągnięty obecnie poziom rozwiązań ekologicznych odpowiada najwyższym światowym standardom. Jedną z największych inwestycji proekologicznych była budowa bezodpadowej instalacji odsiarczania gazów SOLINOX. Instalację, o sprawności 98%, uruchomiono w 1994 r. Tereny leśne byłej strefy ochronnej będące obecnie we władaniu huty zajmują ok. 397 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność.