Informacje dla inwestora

CENA AKCJI

Dane opóźnione 15 minutZobacz więcej

RAPORTY OKRESOWE

20-08-2019 Skonsolidowany raport półroczny PSr...
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewi... pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewi... pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20-08-2019 - Skrócone skonsolidowane sprawozda... pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacje prasowe

Wyniki Grupy

Nasze najnowsze dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu KGHM dostępne są w Centrum Wyników.

  • Przejdź do Centrum Wynikówgo

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 7 czerwca 2019 roku.

  • ZWZ 2019go

Dlaczego inwestować w KGHM?

Nasze wysokiej jakości aktywa produkcyjne i projekty rozwojowe oraz doświadczony zespół profesjonalistów gwarantuje w nadchodzących dziesięcioleciach wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy.

Raport Roczny

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018 online go