Relacje inwestorskie
KGHM jest globalną spółką surowcową, liderem na rynku miedzi i srebra. Rozwój bazy zasobowej i potencjału produkcyjnego przy optymalizacji kosztów stanowią strategiczne cele firmy.
Relacje inwestorskie
Cieszymy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową ponad 34 tysięcy pracowników na całym świecie.
news
Aktualności
22-09-2023
Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2023 r.
11-09-2023
Raporty z notowań dziennych oraz biuletyny rynkowe
15-12-2022
Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku
19-09-2023
KGHM zaprasza mieszkańców Zagłębia Miedziowego do programu EKO-Zdrowie
consolidation
Wyniki skonsolidowane za 2022 rok
Przychody
33,8
mld PLN
+ 14%
wzrost r/r
EBITDA skorygowana
8,9
mld PLN
- 14%
spadek r/r
Wynik netto
4,8
mld PLN
- 22%
spadek r/r
Nadchodzące wydarzenia
15-11-2023
Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku
więcej
24-11-2023
Forum Finansów i Inwestycji
więcej
08-12-2023
WOOD’s Winter Wonderland EMEA Conference
więcej
shares
Akcje na GPW
Cena akcji KGHM
0,00 PLN
0,00 %
Ostatnia aktualizacja: 00/00/0000 00:00

więcej narzędzi do analizy kursu
values
Wartość dla inwestora
Jakość aktywów

Nasze aktywa produkcyjne w Polsce funkcjonują na jednym z największych na świecie złóż miedzi, charakteryzującym się niemal 40-letnią perspektywą działalności

Najważniejszy projekt zagraniczny, Sierra Gorda, ma przewidywany okres eksploatacji wynoszący 24 lata dla obecnego złoża z możliwością wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż

Raport Zasobowy Grupy KGHM

więcej

Dywersyfikacja geograficzna i operacyjna

Nasze aktywa zlokalizowane są w stabilnych polityczno-ekonomicznie krajach, które przyjazne są rozwojowi górnictwa

Nasze kopalnie odkrywkowe i głębinowe zlokalizowane są na trzech kontynentach, w czterech różnych państwach - Polsce, Kanadzie, USA i Chile

więcej

Doświadczona kadra zarządzająca

Nasza kadra zarządzająca posiada duże doświadczenie oraz udokumentowane kompetencje w realizowaniu projektów, jak również dużą wiedzę o branży górniczo-hutniczej

Dysponujemy również doświadczonymi zespołami ekspertów we wszystkich dziedzinach górnictwa i hutnictwa, działającymi w Europie i w obu Amerykach, dzięki którym otrzymujemy niezbędne wsparcie do budowania wartości Spółki

więcej

Dynamiczny profil projektów

Nasze projekty zasobowe charakteryzują się zdywersyfikowanym profilem geograficznym i geologicznym oraz niskimi kosztami produkcji, co gwarantuje nam wysoką stopę zwrotu z inwestycji w długim horyzoncie czasowym

Intensywna eksploracja typu brownfield w rejonach sąsiadujących aktywom produkcyjnym KGHM doprowadziła do zwiększenia dokumentacji zasobów - naszym celem jest kontynuacja procesu i budowa portfela aktywów gwarantujących zyskowną działalność w przyszłości

więcej

Zrównoważony rozwój

Wcielamy ideę zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości - we własnym zakresie realizujemy zadania od ekploracji, przez produkcję a kończąc na odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, aby możliwie ograniczać negatywny wpływ na otoczenie

Potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności jest udział KGHM w indeksie WIG-ESG (poprzednio RESPECT Index) oraz przynależność do FTSE4Good Index Series

więcej

values-block
Kontakt dla inwestorów
Departament Relacji Inwestorskich

JANUSZ KRYSTOSIAK
Dyrektor Departamentu
Tel. +48 887 877 131
janusz.krystosiak(at)kghm.com

ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH
Tel. +48 76 74 78 280
Fax +48 76 74 78 205
ir(at)kghm.com

Przydatne linki