Hutnictwo i rafinacja

Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. 

Do KGHM należą huty miedzi:

  • HM Głogów,
  • HM Legnica,
  • HM Cedynia - Walcownia

Wszystkie zlokalizowane są w Polsce, na Dolnym Śląsku. Ich zdolność produkcyjna sięga 540 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1200 ton srebra rocznie.

Ten wynik stawia potencjał hutniczy KGHM w rzędzie największych producentów na świecie.

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o przerób własnych koncentratów miedzi. Strategia KGHM w zakresie przetwórstwa polega na utrzymaniu skali produkcji na poziomie ponad 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej z jednoczesnym wzrostem wydajności górnictwa w kopalniach na całym świecie. Firma planuje też zwiększenie odzysku pierwiastków towarzyszących produkcji miedzi i ciągłe doskonalenie technologii metalurgicznych.

Procesy technologiczne w każdej z trzech hut KGHM opierają się na różnych rozwiązaniach.

W HM Głogów miedź wytapia się w oparciu o nowoczesną technologię jednostadialnego przetopu zawiesinowego - pierwszą tego typu na świecie. W strukturze tej huty znajduje się także Wydział Metali Szlachetnych produkujący srebro i złoto.

HM Legnica wytwarza miedź w postaci katod w tradycyjnej technologii pieców szybowych oraz w procesie elektrorafinacji.

HM Cedynia jest natomiast walcownią miedzi, przetwarzającą miedź elekrolityczną produkowaną w dwóch pozostałych hutach. W proces ten zaangażowane są nowoczesne instalacje do bezwlewkowego wytwarzania metodą Contirod oraz do produkcji drutu miedzianego Upcast.

Oprócz miedzi, srebra i złota w hutach KGHM produkowane są:

  • ołów 
  • ołów rafinowany
  • kwas siarkowy  
  • siarczan niklawy
  • koncentrat platynowo-palladynowy