Hutnictwo i rafinacja

Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. 

Do KGHM należą huty miedzi:

  • HM Głogów,
  • HM Legnica,
  • HM Cedynia - Walcownia

Wszystkie zlokalizowane są w Polsce, na Dolnym Śląsku.

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o przerób własnych koncentratów miedzi. Strategia KGHM w zakresie hutnictwa zakłada produkcję na poziomie ponad 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej. Firma planuje też zwiększenie odzysku pierwiastków towarzyszących produkcji miedzi i ciągłą optymalizację technologii metalurgicznych.

Procesy produkcyjne w każdej z trzech hut KGHM opierają się na różnych technologiach.

W HM Głogów miedź wytapia się w oparciu o technologię jednostadialnego przetopu w piecu zawiesinowym. W strukturze tej huty znajduje się także Wydział Metali Szlachetnych produkujący srebro i złoto.

HM Legnica produkuje miedź w postaci katod z wykorzystaniem technologii pieców szybowych oraz przerobu złomów miedzi. Do linii produkcyjnej Legnicy w 2019 roku dołączył nowy piec wychylno-topielno-rafinacyjny do przerobu złomów o średniej zawartości 95% Cu.

HM Cedynia jest walcownią miedzi, przetwarzającą miedź elektrolityczną na walcówkę z wykorzystaniem metody Contirod oraz drut w technologii Upcast.

Oprócz miedzi, srebra i złota w hutach KGHM produkowane są:

  • ołów surowy
  • ołów rafinowany
  • kwas siarkowy
  • siarczan niklawy
  • selen