Hutnictwo i rafinacja

Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. 

Do KGHM należą trzy huty miedzi: HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia. Wszystkie zlokalizowane są w Polsce, na Dolnym Śląsku. Ich zdolność produkcyjna sięga 570 tys. ton miedzi elektrolitycznej, 220 ton walcówki i 1300 ton srebra rocznie. Ten wynik stawia potencjał hutniczy KGHM w rzędzie największych producentów na świecie.

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o własne złoża i wytwarzane na miejscu koncentraty rud miedzi. Strategia KGHM w zakresie przetwórstwa polega na utrzymaniu skali produkcji na poziomie ponad 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej z jednoczesnym wzrostem wydajności górnictwa w kopalniach na całym świecie. Firma planuje też zwiększenie odzysku pierwiastków towarzyszących produkcji miedzi i ciągłe doskonalenie technologii metalurgicznych.

Procesy technologiczne w każdej z trzech hut KGHM opierają się na różnych rozwiązaniach. W HM Głogów miedź wytapia się w nowoczesnej technologii pieca zawiesinowego – pierwszej tego typu, innowacyjnej instalacji na świecie. W strukturze tej huty znajduje się także Wydział Metali Szlachetnych produkujący srebro i złoto. HM Legnica wytwarza miedź w postaci katod w tradycyjnej technologii pieców szybowych oraz w procesie elektrorafinacji. HM Cedynia jest natomiast walcownią miedzi, przetwarzającą miedź elekrolityczną produkowaną w dwóch pozostałych hutach. W proces ten zaangażowane są nowoczesne instalacje do bezwlewkowego wytwarzania metodą Contirod oraz do produkcji drutu miedzianego Upcast. Oprócz miedzi, srebra i złota w hutach KGHM produkowane są:

  • ołów
  • ołów rafinowany
  • kwas siarkowy
  • siarczan niklawy
  • koncentrat platynowo-palladynowy