Inwestycja długoterminowa

Obecność KGHM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie przez firmę standardów ładu korporacyjnego i etyki w działaniu to gwarancja bezpiecznych, długofalowych inwestycji.

KGHM osiąga sukcesy biznesowe działając zawsze z poszanowaniem praw człowieka i dbałością o środowisko. Takie podejście gwarantuje bezpieczny i stabilny rozwój. Poprzez obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma pokazuje swoją transparentność, przewidywalność i otwartość. Celem firmy jest stabilny, zdywersyfikowany akcjonariat, który podejmuje długofalowe inwestycje w papiery KGHM z przekonaniem, że to przemyślana i opłacalna decyzja, gwarantująca bezpieczeństwo i pewność zysku.

Debiut KGHM na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych był jednym z ważniejszych wydarzeń w historii polskiego rynku kapitałowego. 10 lipca 1997 r., podczas pierwszego notowania kurs akcji KGHM osiągnął poziom 23,5 zł, przebijając cenę emisyjną dla inwestorów indywidualnych o 24%, dla instytucjonalnych o 12%. Przez 17 lat od debiutu wartość akcji KGHM wzrosła średnio o ponad 500%. Najniższy poziom notowań podczas obecności firmy na GPW odnotował 2 października 1998 roku, kiedy za akcję płacono 9,75 zł. Rekord padł 20 kwietnia 2011 roku – kurs zamknięcia wyniósł wówczas 198,40 zł i był o ponad 740% wyższy, niż w dniu rozpoczęcia notowań.

KGHM jest jednym z liderów warszawskiego parkietu, którego akcje są włączone w skład indeksu największych spółek WIG20. Wchodzą także w skład dwóch prestiżowych indeksów, podkreślających odpowiedzialne prowadzenie biznesu. To RESPECT Index, skupiający firmy zarządzane w sposób zrównoważony, transparentny i etyczny, oraz WIGdiv, do którego wchodzą spółki o najwyższych stopach dywidendy, regularnie wypłacanych akcjonariuszom.

Akcjonariat KGHM jest rozproszony. Ponad 30% kapitału zakładowego jest własnością Skarbu Państwa, pozostałe udziały należą do krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych.