Inwestycja długoterminowa

Obecność KGHM na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie przez firmę standardów ładu korporacyjnego i etyki w działaniu to gwarancja bezpiecznych, długofalowych inwestycji.

KGHM osiąga sukcesy biznesowe działając zawsze z poszanowaniem praw człowieka i dbałością o środowisko. Takie podejście gwarantuje bezpieczny i stabilny rozwój. Poprzez obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma pokazuje swoją transparentność, przewidywalność i otwartość. Celem firmy jest stabilny, zdywersyfikowany akcjonariat, który podejmuje długofalowe inwestycje w papiery KGHM z przekonaniem, że to przemyślana i opłacalna decyzja, gwarantująca bezpieczeństwo i pewność zysku.

Debiut KGHM na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych był jednym z ważniejszych wydarzeń w historii polskiego rynku kapitałowego.

10 lipca 1997 roku, podczas pierwszego notowania kurs akcji KGHM osiągnął poziom 23,50 zł, przebijając cenę emisyjną dla inwestorów indywidualnych o 24%, dla instytucjonalnych o 12%. Najniższy poziom notowań podczas obecności firmy na GPW odnotowano 2 października 1998 roku, kiedy za akcję płacono 9,75 zł. Z kolei rekord notowań padł 7 stycznia 2021 roku – kurs zamknięcia wyniósł wówczas 215,90 zł i był o ponad 820% wyższy, niż w dniu debiutu.

Od debiutu giełdowego KGHM Polska Miedź S.A. pozostaje jedną z największych i najbardziej płynnych spółek na parkiecie. W ciągu ponad dwóch dekad na warszawskiej giełdzie wartość KGHM, tj. kapitalizacja Spółki zwiększyła się kilkukrotnie, a jednocześnie Spółka konsekwentnie dzieliła się zyskami ze swoimi akcjonariuszami.

Akcje KGHM są włączone w skład indeksu największych spółek WIG20. Wchodzą także w skład prestiżowego indeksu WIG-ESG, podkreślającego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Pozostałe indeksy, w których istotny jest udział papierów wartościowych KGHM to: WIG, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG-GÓRNICTWO, WIG-Poland, WIG.MS-BAS, CEEplus.

Akcjonariat KGHM jest rozproszony. 31,79 % kapitału zakładowego jest własnością Skarbu Państwa, pozostałe udziały należą do krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów indywidualnych.