Programy CSR

Realizacja Programów CSR jest jednym z głównych celów budowania wizerunku Grupy KGHM jako przyjaznej środowisku i zdrowiu. Programy CSR zostały określone w Strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu KGHM.

Miedziane Serce - Wolontariat pracowniczy

Jesteśmy szczególnie dumni z realizowanego w Grupie KGHM wolontariatu pracowniczego „Miedziane serce”, który prowadzimy na skalę międzynarodową. Pojawiające się od lat indywidualne inicjatywy pracowników, którzy spontanicznie chcą pomagać innym, dzieląc się swoimi umiejętnościami, kompetencjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, zostały zintegrowane i zyskały wsparcie na poziomie Grupy.

Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze rozwijają własne kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów.

Ten rozwój procentuje następnie w pracy zawodowej. Wolontariat silnie nas integruje i wzmacnia identyfikację z firmą.

Dodatkowo pozwala na wsparcie lokalnej społeczności oraz realizację przedsięwzięć ekologicznych.

Program „Miedziane Serce” znakomicie wpisuje się nie tylko w Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM, ale również w Strategię Biznesową Spółki. Zaangażowanie pracowników umacnia wizerunek Firmy jako organizacji wspierającej lokalne społeczności, a ponadto służy doskonaleniu własnej kadry.

EKO-Zdrowie

EKO-Zdrowie to program, który spółka KGHM uruchomiła niemal 5 lat temu w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to dziś ważne elementy działalności biznesowej. Firma, która dba o rozwój własnej organizacji musi uwzględniać działania, których celem jest osiągnięcie równowagi między dochodowością przedsiębiorstwa, a szeroko rozumianym interesem społecznym.

Wyjątkowego znaczenia CSR nabiera w branży wydobywczej. Firmy takie jak KGHM, ze względu na specyfikę swojej działalności, ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia.

Realizując misję społecznej odpowiedzialności wiemy, że stabilna i pomyślna przyszłość firmy, znaczona jest dobrymi relacjami ze wszystkimi interesariuszami Spółki. Stąd konieczność prowadzenia ciągłego „dialogu” z naszymi interesariuszami, który pozwala odnawiać ważną dla firmy „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją biznesowej działalności.

Jednym z wiarygodnych przykładów odpowiedzialności Polskiej Miedzi za społeczne otoczenie jest program EKO-Zdrowie, którego głównym przesłaniem  jest profilaktyka zdrowotna i promocja aktywnego stylu życia.

Projekty prozdrowotne w ramach programu kierowane są do jak największej liczby odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Szeroką propozycją działań programowych, KGHM chce osiągnąć równowagę między interesem biznesowym, a interesem społecznym otoczenia, w którym firma działa.

Na działania prozdrowotne programu składają się m.in. cykliczne zajęcia nordic walking dla dorosłych oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.


Nordic walking dla dorosłych

Projekt nordic walking dedykujemy dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywania.

Warto dodać, że nordic walking to aktywność dla każdego bez względu na wiek i kondycję. Działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi, grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 proc. mięśni ciała.

Do tej pory odbyło się 8 edycji zajęć, w których uczestniczyło ok. 1 500 osób.

Lekcje nauki pływania dla dzieci

Nauka pływania, zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego. Uczestniczy w nich (w jednej edycji) ponad 350 dzieci, które podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywają pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu.

Udział dzieci w organizowanych przez KGHM zajęciach na pływalniach to nie tylko nauka, zabawa i oswajanie się z wodą, ale również szansa dla wielu osób wysłania swoich pociech na lekcje z doświadczonymi fachowcami, kiedy sytuacja domowego budżetu na to nie pozwala.

Warto dodać, że pływanie to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy.

Do tej pory odbyło się 8 edycji zajęć nauki pływania, w których uczestniczyło ponad 2 000 dzieci.

Gimnastyka rekreacyjna dla seniorów

W ramach programu EKO-Zdrowie, KGHM dba również o osoby w wieku senioralnym. Dlatego też jesienią ubiegłego roku uruchomiony został projekt gimnastyki rekreacyjnej z użycie specjalistycznych hamaków, realizowany z Fundacją Wspierania Kultury Ruchu OCELOT.

W projekcie wzięło udział 90 osób w wieku 60 – 80 lat, a zajęcia prowadzone były w dwóch miastach: Lubin i Legnica. Udział w projekcie poprzedziła kwalifikacja lekarza rehabilitanta.

Projekt specjalistycznych zajęć niesie ze sobą wiele korzyści m.in.:
•    wzmacnia i rozciąga mięśnie;
•    przywraca naturalną ruchomość w stawach;
•    przywraca równowagę statyczną, dzięki której odciążane są narządy ruchu;
•    minimalizuje bóle pleców i mięśni;
•    poprawia krążenie krwi;
•    stymuluje pracę układu odpornościowego;
•    wspiera pracę organów wewnętrznych;
•    poprawia pamięć i koncentrację;
•    działa na kłopoty ze snem;
•    zapobiega depresji;
•    działa kompleksowo, wzmacniając i usprawniając całe ciało.

Wszystkie wymienione powyżej aspekty zajęć są szczególnie ważne w przypadku osób starszych, które często skarżą się na bóle mięśni i stawów, problemy  z pamięcią i koncentracją, bezsenność czy słabe krążenie krwi.

Celem ćwiczeń jest osiągnięcie możliwie jak największej elastyczności ciała oraz usunięcie napięć i sztywności powstałych na skutek braku aktywności fizycznej. Ważnym elementem ćwiczeń jest profilaktyka lub spowolnienie postępowania zwyrodnień w obrębie narządu ruchu.

Ponadto w ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w konsultacjach medycznych oraz sesjach grupowych z coachingu zdrowia. Coaching zdrowia miał za zadanie wspierać uczestników programu w zdobywaniu pewności siebie, wzmocnieniu zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowaniu procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów w obszarze zdrowia.

W ramach programu EKO-Zdrowie realizowane były również inne projekty:

Zajęcia fitness dla osób z nadwagą

To projekt, który skierowany był do osób w wieku 18 – 55 lat, zmagających się  z nadwagą. Udział w zajęciach fitness poprzedziły kwalifikacje lekarskie, obejmujące badania medyczne i konsultacje lekarskie, których celem było wyłonienie osób spełniających kryteria medyczne pozwalające na udział  w treningach.

Po kwalifikacji lekarskiej zrealizowanej przez należącą do Grupy Kapitałowej KGHM spółkę MCZ, dwie 30-osobowe grupy wzięły udział w trzymiesięcznych zajęciach z wykwalifikowanymi instruktorami fitness w Lubinie i Głogowie. Systematyczne treningi wzbogacone zostały konsultacjami z dietetykiem oraz prelekcjami lekarskimi na temat nadwagi/otyłości oraz ich następstwach.

Zajęcia piłkarskie z udziałem szkoleniowców Akademii Piłkarskiej KGHM

Do tej pory zorganizowano trzy edycje tych zajęć, które odbyły się w dziesięciu miastach regionu: Bolesławiec, Chojnów, Chocianów, Jawor, Polkowice, Przemków, Prochowice, Rudna, Ścinawa i Złotoryja. Uczestniczyło w nich ok. 200 jedenasto-dwunastoletnich chłopców, którzy pod opieką trenerów AP KGHM Zagłębie doskonalili umiejętności piłkarskie oraz podstawowe zdolności motoryczne.

Spotkania znanych sportowców z Zagłębia Miedziowego z dziećmi i młodzieżą

KGHM przez lata wspomagał pochodzącego z Głogowa pływaka Radosława Kawęckiego – kilkukrotnego mistrza świata i Europy w stylu grzbietowym. W ramach współpracy sponsoringowej Radek Kawęcki, chętnie spotykał się z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i regionalnych klubów pływackich w eventach organizowanych przez KGHM. Okazja porozmawiania z jednym z najlepszych pływaków świata oraz uczestnictwo z nim w treningu na pływalni, to wielkie wydarzenie oraz inspiracja do kariery sportowej dla wielu młodych adeptów pływania. Do tej pory z mistrzem mieli okazję spotkać się i trenować uczniowie z klas o profilu pływackim szkół w Lubinie, Głogowie, Chojnowie, Polkowicach, Rudnej i Legnicy.

Warto dodać, że udział we wszystkich projektach programu EKO-Zdrowie jest bezpłatny.

Szkoła Przywództwa KGHM Polska Miedź S.A. „Przewodnicy”

W ramach tego projektu chcemy wyszukiwać obiecujących młodych ludzi i kształcić ich w obszarach umiejętności, wiedzy i zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról politycznych, społecznych i biznesowych.

To, co wyróżnia nas spośród wielu innych podobnych inicjatyw to unikalny dobór – tak samych uczestników programu, jak i ekspertów, którzy podczas wykładów i warsztatów będą dzielić się z nimi swoją wiedzą.

Więcej informacji o Szkole Przywództwa KGHM Polska Miedź S.A. znajdziecie Państwo na stronie www.przewodnicykghm.pl.

Rekrutacja do I edycji projektu została zakończona 31 lipca 2019 r. O urochomieniu kolejnej edycji poinformujemy w mediach.