Przetwórstwo

Procesy produkcji walcówki oraz drutu z miedzi beztlenowej i drutu z miedzi beztlenowej z zawartością srebra realizowane są w Hucie Miedzi Cedynia. Łączą w sobie nowoczesność rozwiązań technologicznych wiodących firm światowych z automatyzacją i ciągłą kontrolą jakości wyrobu. Materiałem wsadowym do produkcji walcówki w procesie Contirod, jak i do produkcji drutu z miedzi beztlenowej Upcast - są katody Cu. Głównie pochodzą one z produkcji oddziałów hutniczych KGHM Polska Miedź S.A. (HM Głogów i HM Legnica).

Proces Contirod

W procesie Contirod, w pierwszej fazie produkcji, katody trafiają do pieca topielnego Asarco, przetapiającego 45 ton miedzi na godzinę w temperaturze 1120°C. Stopiona miedź jest transportowana systemem rynien do pieca odstojowego o pojemności ok. 20 ton. Ciekła miedź, dozowana do maszyny odlewniczej Hazelett, krystalizuje się w pasmo o przekroju 60 x 122 mm. Pasmo miedzi, odlewane z prędkością 12 m/min. o temperaturze 850°C, jest poddawane przeróbce plastycznej w 16 klatkach walcowniczych. Produktem finalnym jest walcówka o średnicy 8 mm, zwijana w kręgi o wadze 5 ton i zabezpieczona warstwą syntetycznego wosku, chroniącego przed wtórnym utlenieniem. 

Proces Upcast

W linii Upcast, w której wyodrębnić można system załadunku katod, piec topielny, piec odstojowy, maszynę odlewniczą z krystalizatorami do pionowego odlewania oraz zwijarki, wytwarza się drut z miedzi beztlenowej.