Strategia biznesowa

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Celem przeglądu strategicznego było zapewnienie spójności Strategii Spółki z aktualnym otoczeniem rynkowym oraz potrzebami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia Strategii Spółki na lata 2019-2023. Wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. 

Nowa Strategia KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM dokonała przeglądu strategii w celu dopasowania kierunków rozwojowych do aktualnego otoczenia rynkowego i potrzeb Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Aby powiększyć grafikę, kliknij na nią.