Wartości KGHM

Bezpieczeństwo, współdziałanie, odpowiedzialność, odwaga i zorientowanie na wyniki to wartości, które budują spójność firmy i wyznaczają wzorce zachowań. Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych przez nas decyzji i działań.

Wartości są głęboko zakorzenionymi przekonaniami, którymi kierujemy się w codziennych  decyzjach i zachowaniach. Wartości uzupełniają się i dają nam narzędzie do sprawniejszej i lepszej pracy. Razem tworzą spójny i kompletny zestaw pomagający poruszać się i funkcjonować w środowisku pracy oraz w życiu prywatnym.

W firmie z 60-letnią tradycją od zawsze były istotne takie wartości jak bezpieczeństwo, współdziałanie czy odpowiedzialność. KGHM to dzisiaj firma globalna, silnie zorientowana na wyniki i odważnie patrząca w przyszłość. Wartości tworzą DNA organizacji, ułatwiają podejmowanie właściwych wyborów dziś i budowanie długofalowych strategii na przyszłość. 

Dla KGHM kluczowe wartości to:

BEZPIECZEŃSTWO - Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. 

Chronimy życie i zdrowie naszych współpracowników. Dbamy o środowisko naturalne i dobro naszych najbliższych sąsiadów. Stabilność i wieloletni, zrównoważony rozwój naszej firmy to również bezpieczeństwo naszych rodzin, społeczności lokalnych oraz pozostałych interesariuszy KGHM. 

 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE - Współdziałanie jest dla nas podstawą osiągania sukcesów. 

Wieloletni i stabilny rozwój naszej firmy jest w dużej mierze efektem współdziałania. Praca zespołów ludzi, ich doświadczenie, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się wiedzą pozwalają nam osiągać zamierzone cele, rozwijać firmę i z optymizmem patrzeć w przyszłość. To jednocześnie możliwość wzajemnego poznawania się, budowania silnych więzi z firmą oraz otwierania się na różne opinie i kultury. 

 

 

ZORIENTOWANIE NA WYNIKI - Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM. 

Stawiamy sobie ambitne cele, a ich realizacja wymaga od nas stałego rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu istniejących w firmie rozwiązań - narzędzi oraz możliwości korzystania ze zgromadzonej wiedzy. Umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian, nieustanne inwestycje w ludzi oraz nasze zasoby to klucz do sukcesu naszej firmy. 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych interesariuszy. 

Działając odpowiedzialnie budujemy zaufanie do KGHM w otaczającym firmę środowisku. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Prowadzimy politykę dobrego sąsiada. W ten sposób dajemy dobry przykład, dotrzymujemy zobowiązań i budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami. 

 

 

 

 

 

 

ODWAGA - W przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania. 

Jesteśmy zdecydowani, pomysłowi i otwarci na siebie nawzajem oraz otaczający nas świat. Nie boimy się krytyki oraz wewnętrznych dyskusji, ponieważ tylko one pozwalają się firmie rozwijać. W ten sposób odważnie i w przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania i osiągamy sukcesy.

KGHM to firma globalna, otwarta na nowe kierunki rozwoju. Obecność w wielu krajach, na różnych kontynentach to wynik wspólnie wypracowanych, odważnych i odpowiedzialnych decyzji, zapewniających rozwój. Obecnie, z uwagi na swą wielkość, KGHM może wpływać na dobrostan społeczności, regionów, a nawet krajów – wartości pozwalają robić to w sposób mądry i odpowiedzialny.