Benefity

Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój to nasze priorytety. Pracownicy KGHM są ekspertami w swoich dziedzinach, wyróżniają się wysokim zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Rozumiemy, że dobra i mądra praca to efekt zdrowego balansu pomiędzy tym, co zawodowe, a tym co prywatne. Czujemy się odpowiedzialni za członków naszego zespołu zarówno w pracy, jak i poza nią.

W ramach zatrudnienia w KGHM oferujemy szereg benefitów pozapłacowych:

 • abonamentową opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe;
 • dofinansowanie do dojazdów do pracy;
 • pakiety sportowe dla pracowników;
 • dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych;
 • wczasy profilaktyczno-lecznicze;
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
KGHM Benefity dla pracowników - schemat graficzny
Atrakcyjność warunków pracy w KGHM podnosi bogaty pakiet wynagrodzenia, w skład którego oprócz comiesięcznej pensji mogą wchodzić:
 • nagroda roczna z okazji Dnia Górnika/Hutnika;
 • 14-ta pensja;
 • nagroda z zysku;
 • nagrody jubileuszowe;
 • świadczenie wypoczynkowe;
 • ekwiwalent pieniężny na pokrycie wydatków szkolnych;
 • odprawa emerytalno-rentowa.

KGHM Bogaty pakiet wynagrodzenia - schemat graficzny