Rozwój

Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku.

KGHM Kariera Rozwój - szkolenie

By zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój pracowników. Właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego, buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną otwartą na przyszłość organizację.

Inwestujemy w potencjał naszych pracowników i dajemy im możliwość:

  • realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych,
  • rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie do nauki na studiach wyższych (również MBA), udział w dedykowanych edycjach studiów podyplomowych oraz uczestnictwo w programie doktoratów wdrożeniowych,
  • nauki języków obcych.

Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy poprzez realizację szeregu szkoleń, również e-learningowych.

KGHM jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań poprzez udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. To doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.