Nasi pracownicy

Realizacja strategii rozwoju KGHM wspierana jest przez jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału naszych pracowników.

To od ich wiedzy, pomysłowości, współdziałania, zaangażowania i uczciwości zależą osiągnięcia i pozycja firmy na rynku. 

Nasi pracownicy są jednocześnie ekspertami w swojej dziedzinie i ciekawymi świata pasjonatami. Dbając o bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, tworzymy dla nich przestrzeń do realizacji pasji i rozwijania zainteresowań.

Pracownicy KGHM są ambasadorami naszej marki, a ich kreatywność i profesjonalizm powodują, że jesteśmy skuteczniejsi biznesowo.