Nasi pracownicy

Realizacja strategii rozwoju KGHM wspierana jest przez jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału naszych pracowników.

To od ich wiedzy, pomysłowości, współdziałania, zaangażowania i uczciwości zależą osiągnięcia i pozycja firmy na rynku.