Procesy

proc1 proc2 proc3 proc4 proc5 proc6 proc7 process

Przygotowanie do wydobycia

Utrzymanie pozycji producenta górniczego wymusza na przedsiębiorcy podejmowanie działań nakierowanych na uzyskanie tytułu prawnego do nowych obszarów złożowych celem zabezpieczenia funkcjonowania Spółki w długim horyzoncie czasu.

Wydobycie rud

Technologia wybierania złoża w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. bazuje na wypracowanych w trakcie dotychczasowej działalności produkcyjnej rozwiązaniach własnych, łącząc zaawansowane technicznie podstawowe aspekty produkcji górniczej, tj. urabianie i transport oraz utrzymanie stateczności wyrobisk.

Wzbogacanie rud

Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Stosowana w Zakładach Wzbogacania Rud technologia pozwala na wyjątkowo skuteczny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku.

SX-EW

Technologia SX-EW polega na ługowaniu (proces rozpuszczania użytecznych składników pod wpływem roztworu ) w warunkach atmosferycznych hałdy rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego.

Gospodarka odpadami

Systematyczne inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej, pozwoliły KGHM na efektywna ochronę środowiska.

Hutnictwo i rafinacja

Produkcja w hutach KGHM oparta jest głównie o własne złoża i wytwarzane na miejscu koncentraty rud miedzi. Strategia KGHM w zakresie przetwórstwa polega na utrzymaniu skali produkcji na poziomie ponad 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej z jednoczesnym wzrostem wydajności górnictwa w kopalniach na całym świecie.

Przetwórstwo

Ponad 40% katod miedzianych produkowanych w polskich hutach KGHM jest przetwarzana na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy, znajdujące nabywców w całej Europie.