Strategie innowacji

KGHM to lider innowacyjności w Polsce i na świecie. Status międzynarodowej korporacji obliguje KGHM do coraz szerszych badań nad rozwojem. Innowacje to klucz do dalszego poszerzania zgromadzonych przez 50 lat wiedzy i doświadczenia firmy.

KGHM sukcesywnie pomnaża wiedzę zgromadzoną w czasie 50 lat działalności. Swój sukces opiera zarówno na bogatej tradycji, jak i na innowacji.

Firma stale poszukuje technologii, które pomogą z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących. Dba jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki tym wysiłkom KGHM jest nie tylko krajowym, ale i światowym liderem innowacyjności.

Rekordowe roczne nakłady KGHM na badania i rozwój sięgnęły 35 milionów złotych. Dzięki nakładom finansowym firma konsekwentnie wdraża strategię rozwoju na lata 2009–2018. Jednym z jej filarów jest poprawa efektywności, która opiera się właśnie na inwestycjach w nowe technologie. W 2015 firma zrealizowała 130 ekspertyz z zakresu nauki i techniki oraz 45 prace badawcze. Projekty te obejmowały 25 obszarów tematycznych zarówno górniczych, jak i z zakresu wytapiania rudy.

Przedsięwzięcia wiązały się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz poszukiwaniem jeszcze bezpieczniejszych systemów monitoringu maszyn dołowych. Ponadto, prowadzono badania nad zwiększeniem automatyzacji procesów wydobywczych, technologiami energooszczędnymi czy wreszcie oddziaływaniem przemysłu górniczego na środowisko.

KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Firma nie boi się ambitnych wyzwań. Podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi. Przykład stanowią badania nad zastosowaniem w procesach hutniczych sztucznej inteligencji. Projektowane sieci neuronowe miałyby zdolność uczenia się powtarzalnych operacji. Jeżeli po jakimś czasie w ciągu technologicznym zaistniałaby awaria, układ sterowniczy mógłby ją samodzielnie zlokalizować i usunąć.

Przemysł wydobywczy nie jest obojętny dla środowiska naturalnego. Mając tego świadomość, KGHM podejmuje wiele inicjatyw, które neutralizują oddziaływanie na otoczenie. Firma bierze udział w projekcie „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych”. Zaangażowanie w to przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie kompetencji KGHM w zakresie gospodarowania energią. Dodatkowo, zweryfikuje możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych firmy z uwzględnieniem tak innowacyjnych rozwiązań.