Strategie innowacji

KGHM Polska Miedź S.A. to lider innowacyjności w Polsce i na świecie. Status międzynarodowej korporacji obliguje KGHM do coraz szerszych badań nad rozwojem. Innowacje to klucz do dalszego poszerzania wiedzy i doświadczenia firmy.

KGHM sukcesywnie pomnaża wiedzę zgromadzoną przez ponad pół wieku  działalności. Swój sukces opiera zarówno na bogatej tradycji, jak i na innowacji.

Firma stale poszukuje technologii, które pomogą z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących. Spółka dba jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i ochronę środowiska naturalnego. Dzięki tym wysiłkom KGHM jest nie tylko krajowym, ale i światowym liderem innowacyjności.

W 2023 roku KGHM Polska Miedź S.A. zamierza przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu Spółki na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe, stanowi to blisko 200 mln zł. Jest to istotne zwiększenie wydatków na B+R, które aktualnie kształtują się na poziomie około 40 mln zł rocznie.  Firma koncentruje się na poprawie jakości  realizowanych zadań oraz osiąganych efektów. Zasadniczy strumień finansów B+R oraz innowacji jest kierowany na działania związane z głównym ciągiem technologicznym (75% w latach 2019-2023), które mają wysoki potencjał do wdrożenia, czy komercjalizacji. W KGHM obowiązuje spójny model zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi.

Rozwój technologii i podnoszenie poziomu innowacyjności są dla firmy bardzo istotne. Przedsięwzięcia podejmowane przez KGHM wiążą  się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz efektywnych technologii ich przerobu i produkcji materiałów finalnych. Ponadto, prowadzone są  badania nad zwiększeniem automatyzacji procesów wydobywczych, technologiami energooszczędnymi, czy wreszcie ograniczeniem oddziaływania  przemysłu górniczego na środowisko.

Firma buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0. KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Firma nie boi się ambitnych wyzwań i podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi.

KGHM rozwija się dzięki połączeniu doświadczenia i potencjału intelektualnego swoich pracowników oraz zewnętrznych podmiotów badawczych, firm i instytucji.  Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby i środki finansowe budując wartość oraz wizerunek światowego potentata branży górniczej.