Dla studentów

KGHM na Targach Pracy AGH

Szeroka wiedza poparta rzetelną praktyką to dzisiaj klucz do sukcesu. Spółka realizuje szereg programów nastawionych na współdziałanie z otoczeniem naukowo-dydaktycznym.

Wsparciem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału młodych ludzi. Ich wiedza, zapał i pomysłowość pozwala spojrzeć na realizowane projekty strategiczne i operacyjne z innej, pozabiznesowej perspektywy.

Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym towarzyszy na co dzień działalności firmy. KGHM, uczestnicząc w programach badawczych, ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Tylko poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i dzielenie się wiedzą spółka może się rozwijać.

Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy w przyszłości mogą zasilić firmę to najcenniejsza inwestycja w kapitał i odważne spojrzenie w przyszłość. To inicjatywa z korzyścią dla obu stron.

Zaangażowanie KGHM w proces edukacji jest niejednokrotnie doceniane przez młodych ludzi. Firma zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach wskazujących w ocenie studentów i ekspertów idealnych pracodawców.