Polkowice-Sieroszowice

Polska kopalnia Polkowice-Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład. Drogą do jej dalszego rozwoju jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej. 

Informacje ogólne

Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na zachód od granic miasta Polkowice na Dolnym Śląsku.

Obecnie prowadzi roboty górnicze w obrębie czterech złóż: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części złoża „Głogów Głęboki – Przemysłowy”.

Zasoby przemysłowe wykorzystywane przez tę kopalnię (wg stanu na 31.12.2015) wynoszą 409 milionów ton rudy miedzi. Zawartość miedzi to około 2,30 proc., a srebra 62 g/Mg. W złożu “Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej.

W złożach użytkowanych przez Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice obok miedzi występują wysokie zawartości srebra; wynoszące 48 g/Mg w złożu Polkowice i 65 g/Mg w złożu Sieroszowice. Dominującym typem litologicznym rudy miedzi w złożach Polkowice i Sieroszowice są skały węglanowe, stanowiące ponad 50 % rudy. W złożu Sieroszowice znaczny jest też udział rudy łupkowej – takie wykształcenie złoża sprawia że eksploatacja wymaga stosowania systemów selektywnych. Ruda łupkowa jest bardzo bogata w kruszce miedzi i srebra (nawet kilkadziesiąt procent Cu i kilka tysięcy gram Ag w tonie rudy); posiada jednak zasadniczą wadę – jej miąższość jest znikoma; zwykle wynosi mniej niż pół metra. Przybieranie skały płonnej otaczającej złoże powoduje w takim przypadku znaczne zubożenie kopaliny. 

Historia

Kopalnia powstała w 1996 roku w wyniku połączenia zakładów „Polkowice” i „Sieroszowice”.

Budowa tego pierwszego rozpoczęła się w 1962 roku i od samego początku stanowiła duże wyzwanie ze względu na wysoko nawodnione warstwy piasków i żwirów utrudniające dotarcie do złóż. Dlatego właśnie przy drążeniu szybów zastosowano nowatorską metodę mrożenia górotworu.

Kopalnia “Polkowice”rozpoczęła wydobycie w 1968 roku. Cztery lata później osiągnęła zdolność produkcyjną w wysokości 4,5 mln ton, aby już w rok później zwiększyć ją do  7,5 mln ton rudy na rok.

Budowa kopalni „Sieroszowice” ruszyła w 1977 roku, a jej eksploatacja rozpoczęła się w 1980 roku.

Dalszy rozwój kopalni „Polkowice-Sieroszowice" ma zapewnić zagospodarowanie głębokiego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki-Przemysłowy. Jego eksploatacja to największy pod względem zasobów, głębinowy projekt górnictwa miedziowego w Europie. W 2013 roku uruchomiono pierwszy szyb wentylacyjny, który nosi imię Tadeusza Zastawnika, legendarnego budowniczego KGHM. Zakończenie budowy zaplanowano na rok 2015, a docelowa głębokość sięgnie 1216 m.

Produkcja

Wydobycie prowadzone jest techniką strzelniczą, z zastosowaniem różnorodnych systemów komorowo-filarowych z ugięciem stropu, właściwych dla poszczególnych obszarów i pól eksploatacyjnych.

Do charakterystyki złoża został dopasowany park maszynowy - wozy wiertnicze, kotwiące i wozy strzelnicze, ładowarki, wozy odstawcze mają wysokość od 1,3 do 1,85 m.

Obecnie trwają prace badawczo-rozwojowe i próby stanowiskowe dotyczące technologii mechanicznego urabiania skał z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT. 

Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln ton rudy rocznie. W 2015 roku kopalnia wydobyła ponad 201 tys. ton miedzi, prawie 234 tys. ton soli i ponad 390 tys. kg srebra.