Miedź

Katody miedziane
Produkt katody miedziane zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), na Szanghajskiej Giełdzie Kontraktów Terminowych (SHFE) oraz na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju (INE) pod markami HMG-S, HMG-B, HML
Norma BS EN 1978:1998 (Cu-CATH-1), PN-EN 1978:2000 (Cu-CATH-1)
Wymiary i tolerancje (długość x szerokość x grubość) w mm:
HMG-S: 910 x 910 ± 10 x 9÷20
HMG-B: 1030 x 1030 ± 10 x 10÷25
HML: 940 x 810 x 20 ± 5
pakowanie wiązki, katody spięte 1-3 metalowymi taśmami
Materiał wsadowy koncentraty własne produkcji KGHM oraz wsady obce (koncentraty, złomy, miedź blister)
Zanieczyszczenia zgodnie z normą BS EN 1978:1998, suma zanieczyszczeń nie przekracza 0,0065%
zastosowanie produkcja półwyrobów z miedzi takich jak walcówka, drut, wlewki, rury, blachy i taśmy oraz stopów miedzi
producent Huta Miedzi „Głogów I”,  Huta Miedzi „Głogów II” oraz Huta Miedzi Legnica
 Katody miedziane (PDF 425 KB)

Karta charakterystyki produktu HMG

Karta charakterystyki produktu HML

 

Jesli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Walcówka miedziana
produkt Walcówka o średnicy 8 mm Cu-ETP-8-CL 
Zastosowanie Produkt  do przeciągania na maszynach  jedno- i wielodrutowych.
Przeciągnięte z walcówki druty pojedyncze i pasemka stosowane są do budowy żył przewodzących w kablach i  przewodach elektrycznych (np. przewody emaliowane, przewody samochodowe, sznury przyłączeniowe, itp.).
Walcówka produkowana w KGHM może być przeciągana w szerokim zakresie średnic na maszynach jednodrutowych (min. średnica poniżej 0,1 mm) jak i wielodrutowych (minimalna średnica 0,1mm).
norma PN-EN 1977, ASTM-B 49, DIN-1708 
Wymiary i tolerancje 8 ± 0,4 mm
Czystość materiału Zanieczyszczenia na poziomie maks. 30 ppm O2 = 150-190 ppm (maks. 400 ppm).
wsad Walcówka produkowana jest głównie z katod wyprodukowanych  w oddziałach KGHM w gatunkach: Cu-CATH-1; marki: HML, HMG-B, HMG-S
Standardowe własności fizyczne Przewodność w 20ºC: min. 58,8 MS/m (101,4% IACS)
Wydłużenie spirali (EN 12893): 450 ± 10 mm lub badanie alternatywne - Test AR: min. 20%
Wydłużenie (200 mm): 44% ± 2%
Wytrzymałość na zerwanie (200 mm): 225 MPa ± 5 MPa
Zdolność do wyżarzania A200 min. 20%
Własności strukturalne Walcówka posiada drobnoziarnistą strukturę, w której tlen jest rozmieszczony równomiernie. Utrzymywana zawartość tlenu jest na tyle niska, aby zapewnić dobrą ciągliwość i niską temperaturę rekrystalizacji.
pakowanie Walcówka jest dostarczana w kręgach o wadze ok. 4.7 mt, w jednym odcinku, na paletach drewnianych, umocowana taśmami PET. Każdy krąg jest zabezpieczony folią polietylenową typu „stretch” w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych.

Wymiary palety: 1750 x 1750 x 150 mm
Wewnętrzna średnica kręgu: 1130 mm
Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm

Sprzedaż Prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Departament Półproduktów. Kontakt  poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 80
Producent

KGHM Polska Miedź S.A. o/HM Cedynia w Orsku  produkuje walcówkę miedzianą metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania. Program produkcyjny obejmuje  średnice:  8mm ± 0,4 mm i 10mm ± 0,4 mm. 

o/HM „Cedynia” posiada certyfikat jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-EN ISO 45001, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który obejmuje m.in. produkcję walcówki miedzianej. 

 Walcówka miedziana
 

Jesli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Drut z miedzi beztlenowej
produkt Drut Cu-OFE-8-CL, Cu-OFE-12,7, Cu-OFE-16, Cu-OFE-20, Cu-OFE-22, Cu-OFE-24, Cu-OFE-25 
zastosowanie do przeciągania:  drut Cu-OFE z zawartością tlenu <3ppm jest odporny na kruchość wodorową (zawodorowanie). Śladowa ilość tlenu zapewnia bardzo dobrą ciągliwość i niską temperaturę rekrystalizacji. Bardzo dobra ciągliwość drutu pozwala na prowadzenie bardzo głębokiego ciągnienia do średnic poniżej 0,1mm (mikrodruty). Przeciągane druty z drutu Cu-OFE stosowane są do budowy miedzianych żył przewodzących, które mogą być dodatkowo pokrywane Ag, Sn lub Ni. Tego rodzaju żyły znajdują zastosowanie w  przewodach emaliowanych, kablach i przewodach specjalistycznych tj. np. w kablach bezpieczeństwa o podwyższonej odporności na ogień (do systemów IT, elektrowni jądrowych), czy w kablach kat. 6 i 7 przenoszących dźwięk i obraz.
do wyciskania: drut z Cu-OFE jest materiałem idealnym do ciągłego wyciskania na profile płaskie i kształtowe w procesie Conform®.
do walcowania: drut z Cu-OFE może być również walcowany na profile płaskie i kształtowniki.
norma PN-EN 1977, ASTM B49, DIN-1708 
Wymiary i tolerancje 8  mm±0,4; 12,7 mm±0,4; 16 mm±0,4; 20 mm±0,6; 22 mm±0,6; 24 mm±0,6; 25 mm±0,8
Czystość produktu O2 = maks. 3 ppm, maksymalny poziom zanieczyszczeń 25 ppm
wsad  Drut produkowany jest selekcjonowanej jakości katod wyprodukowanych w oddziałach KGHM w gatunkach: Cu-CATH-1; marki: HMG-B, HMG-S.
Własności fizyczne  Przewodność w 20°C: min. 58,87 MS/m (101,5% IACS)
Odporność na kruchość wodorową: Cu-OFE-8 – min. 10 przegięć w próbie przeginania, Cu-OFE-12,7 – bez pęknięć w próbie jednokrotnego gięcia.
Przyleganie zgorzeliny: zapewnione
Gęstość: 8,92 kg/dm3
Wydłużenie (200 mm): 38%
Wytrzymałość na rozciąganie (200 mm): 180 ± 10 N/mm2
Powierzchnia drutu Czysta i gładka bez pęknięć i porów, pokryta warstwą syntetycznego wosku, który zabezpiecza powierzchnie przed utlenianiem w czasie transportu i przechowywania. Na życzenie klienta drut może być wyprodukowany z powierzchnią bez wosku.
Pakowanie Drut z miedzi beztlenowej dostarczany jest w kręgach o wadze do 4,0 mt, w jednym odcinku. Na paletach drewnianych, umocowany taśmami stalowymi. Każdy krąg jest zabezpieczony folią polietylenową typu „stretch” w celu ochrony przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych.
Wymiary palety: 1650 x 1650 x 150 mm
Wewnętrzna średnica kręgu: 900 mm
Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm
Korzyści dla klienta Podstawową korzyścią jest nabycie i zastosowanie produktu o gwarantowanej stabilnej bardzo wysokiej jakości. Proces produkcyjny jest prowadzony w wysokiej dyscyplinie technologicznej i przy stosowaniu selekcji jakościowej wsadu tj. katod wyprodukowanych w KGHM. Specyfika technologiczna procesu pozwala na uniknięcie wtrąceń i utrzymanie  wysokiej jednorodności produktu. W relacji do walcówki z technologii „Contirod®” klient nabywa produkt o węższej tolerancji średnicy i powierzchni bez łusek.
Sprzedaż Sprzedaż produktu prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Departament Półproduktów. Kontakt poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem +48 76 74 78 800.
Producent KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi Cedynia w Orsku produkuje drut z miedzi beztlenowej w oparciu o technologię UPCAST. Program produkcyjny obejmuje produkcję drutów o zróżnicowanej średnicy (8-12,7-16-20-22-24-25 mm) z miedzi beztlenowej oraz drutów z miedzi niskostopowej o zawartości srebra zgodnie z normą PN-EN 1977.

 Drut z miedzi beztlenowej

Karta charakterystyki produktu

Jesli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro
Produkt Drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro
CuAg0,04(OF)-8, CuAg0,04(OF)-12,7, CuAg0,04(OF)-16,
CuAg0,04(OF)-20,CuAg0,04(OF)-22, CuAg0,04(OF)-24, CuAg0,04(OF)-25
CuAg0,07(OF)-8, CuAg0,07(OF)-12,7, CuAg0,07(OF)-16, CuAg0,07(OF)-20,
CuAg0,07(OF)-22, CuAg0,07(OF)-24, CuAg0,07(OF)-25
CuAg0,10(OF)-8, CuAg0,10(OF)-12,7, CuAg0,10(OF)-16, CuAg0,10(OF)-20,
CuAg0,10(OF)-22, CuAg0,10(OF)-24, CuAg0,10(OF)-25
zastosowanie do przeciągania: drut ze względu na niską zawartość tlenu (< 0,5 ppm) nadaje się do głębokiego przeciągania o niskiej temperaturze rekrystalizacji. Przeciągane druty mogą być stosowane do budowy żył przewodzących w kablach i przewodach. Tożsame z zakresem stosowania drutów z miedzi beztlenowej.
do wyciskania: drut miedzi niskostopowej ze srebrem jest materiałem nadającym się do ciągłego wyciskania na profile płaskie i kształtowe w procesie Conform®
inne: w komutatorach mini silników (pralki, suszarki) oraz w trolejach ze względu na podwyższoną odporność cieplną oraz na podwyższoną odporność na ścieranie.
norma PN-EN 1977 
Wymiary i tolerancje 8mm±0,4; 12,7mm±0,4; 16mm±0,4; 20mm±0,6; 22mm±0,6; 24mm±0,6; 25mm±0,8
czystość materiału poziom zanieczyszczeń maks.15ppm; O2 = maks. 5ppm
zawartość srebra CuAg0,04 (300÷500ppm);
CuAg0,07(600÷800ppm);
CuAg0,10(800÷1200ppm).
Uwaga: Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji drutu Cu Ag(OF) z innymi niż wyspecyfikowano powyżej zawartościami srebra.
wsad drut jest wytwarzany z wyselekcjonowanej jakości katod wyprodukowanych w oddziałach KGHM w gatunkach: Cu-Cath-1; marki: HMG-B, HMG-S
własności fizyczne Przewodność w 20°C: min. 58,0MS/m (100,0% IACS)
Wydłużenie (200 mm): 38 ± 2%
Wytrzymałość na rozciąganie (200 mm): 180 ± 10 N/mm2
powierzchnia drutu Powierzchnia jest czysta i gładka bez pęknięć i porów, pokryta warstwą syntetycznego wosku, który zabezpiecza powierzchnię przed utlenianiem, w czasie transportu i przechowywania. Na życzenie klienta drut może być wyprodukowany z powierzchnią bez wosku.
pakowanie Drut dostarczany jest w kręgach o wadze do 4,0 mt, w jednym odcinku, na paletach drewnianych, umocowany taśmami stalowymi. Każdy krąg jest zabezpieczony folią polietylenową typu „stretch” w celu ochrony przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych.
Wymiary palety: 1650 x 1650 x 150 mm
Wewnętrzna średnica kręgu: 900 mm
Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm
sprzedaż Sprzedaż produktu prowadzona jest z poziomu o/Centrali KGHM w Lubinie przez Departament Półproduktów.
producent KGHM o/HM Cedynia w Orsku produkuje drut z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem w oparciu o technologię Upcast®. Program produkcyjny obejmuje produkcję drutów o zróżnicowanej średnicy (8-10-12,7-16-20-22-24-25mm) z miedzi beztlenowej niskostopowej ze srebrem oraz z miedzi beztlenowej.

  Drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro

Jesli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.

Granulat miedziany
Producent KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku
Produkt Granulat ETP 1 (Cu min. 99,90%)
Granulat OFE (Cu min. 99,99%)
NORMA Granulat z miedzi spełniającej wymagania normy PN-EN 1977
Wymiary i tolerancje Orientacyjne wymiary granulatu: średnica 8 mm, 12,7 mm; długość 10-35 mm
MATERIAŁ WSADOWY Katody gatunek: Cu-CATH-1; marki: HML, HMG-B, HMG-S 
ZANIECZYSZCZENIA, PPM Ag<20; Bi<0,3; Pb<3,0; As<1,0; Sb<1,0; Fe<3,0; Ni<2,0; Zn<2,0; Sn<0,5; S<5,0; O2<700 (ETP 1); O2<5,0 (OFE)
wŁASNOŚCI FIZYCZNE Orientacyjne wymiary granulatu: średnica 8 mm,12,7 mm; długość 10-35 mm
PAKOWANIE Granulat dostarczany w workach typu big – bag o wadze ok. 500 kg i 1000 kg.
W uzgodnieniu z klientem możliwe jest inne pakowanie.
PRZEZNACZENIE Granulat uzyskany z walcówki Cu ETP1 i drutu Cu OFE z przeznaczeniem do produkcji stopów i procesów galwanizacji.
Informacje dodatkowe Występują również granule uzyskiwane z procesu produkcji miedzi katodowej w O./H.M. wykorzystywane w rolnictwie (ang. granules)

 Granulat miedziany (PDF 241 KB)

Karta charakterystyki produktu - granulat miedziany

Karta charakterystyki produktu - granulat z miedzi beztlenowej

Jesli jesteś zainteresowany zakupem tego produktu, to przejdź do formularza kontaktowego.