Rekomendacje

Poniższy wykres prezentuje procentowy rozkład rekomendacji analityków pokrywających KGHM w podziale na miesiące na przestrzeni roku

Rekomendacje kupna i sprzedaży

Dane: KGHM, Bloomberg

Dane procentowe na wykresie odnoszą się do wydanych rekomendacji w każdej z kategorii: kupuj, trzymaj, sprzedaj. Wykres powstał na podstawie danych Bloomberg i źródeł Spółki. Liczbowy rozkład rekomendacji danej kategorii (wydanych nie później niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy), wg danych na 31-01-2021 przedstawiał się następująco: kupuj (7), trzymaj (4), sprzedaj (0).

W 2020 r. raporty analityczne na temat KGHM opracowywane są przez 9 analityków sell-side z Polski oraz 10 z zagranicy.