Rekomendacje

Poniższy wykres prezentuje procentowy rozkład rekomendacji analityków pokrywających KGHM w podziale na miesiące na przestrzeni roku

Rekomendacje kupna i sprzedaży

Dane: KGHM, Bloomberg

Dane procentowe na wykresie odnoszą się do wydanych rekomendacji w każdej z kategorii: kupuj, trzymaj, sprzedaj. Wykres powstał na podstawie danych Bloomberg i źródeł Spółki. Liczbowy rozkład rekomendacji danej kategorii (wydanych nie później niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy), wg danych na 01-06-2024 przedstawiał się następująco: kupuj (5), trzymaj (5), sprzedaj (3).

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie rekomendacji dla KGHM Polska Miedź S.A. uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z danym analitykiem.