Rynek miedzi

KGHM zajmuje ósmą pozycję na świecie pod względem posiadanych zasobów eksploatacyjnych miedzi, które zawierają 22,7 mln ton metalu w złożu.

Miedź to jeden z najbardziej uniwersalnych i jednocześnie najbardziej poszukiwanych surowców na świecie. Wykazuje odporność na korozję. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Posiada również silne własności przeciwdrobnoustrojowe. Miedź jest niezbędna między innymi w takich gałęziach przemysłu jak telekomunikacja, energetyka, transport, ochrona zdrowia, budownictwo.

Na całym globie znanych jest ponad 1000 złóż rud tego surowca, z których eksploatowanych jest około 400. Miedź stanowi 16% ogólnej wartości wszystkich metali wydobywanych ze złóż na świecie. Dobre perspektywy na rynku miedzi warunkuje dziś duże zapotrzebowanie Chin i innych krajów azjatyckich.

KGHM wydobył ponad miliard ton urobku i wyprodukował 18 mln ton miedzi podczas pięćdziesięciu lat działania.

Firma posiada koncesje na eksploatację polskich złóż szacowanych na około 17,5 mln ton metalu w zasobach eksploatacyjnych rud miedzi. Pozwolą one na utrzymanie wydobycia w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 40–50 lat. Międzynarodową pozycję KGHM ugruntowały zrealizowane w 2012 roku inwestycje zagraniczne. Dzięki nim, szacowane zasoby miedzi firmy wzrosły do 22,7 mln ton czystego surowca w zasobach eksploatacyjnych, dając firmie czwartą pozycję na świecie.

KGHM produkuje rocznie około 700 tysięcy ton miedzi w postaci katod, walcówki, drutu Cu-OFE, drutu Cu-Ag i granulatu.

W Polsce, miedź wydobywana jest w Zakładach Górniczych „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” i „Rudna”.

Nowym etapem eksploatacji polskiego złoża jest uruchomienie w 2014 roku obszaru górniczego Głogów Głęboki - Przemysłowy, gdzie ruda wydobywana jest na głębokości 1200 m.

Firma eksploatuje także złoża miedzi w Ameryce Północnej i Południowej.

Są to:

  • Robinson (USA),
  • Franke (Chile),
  • Carlota (USA),
  • Morrison (Kanada).

W 2014 roku, KGHM rozpoczął wydobycie rudy miedzi w jednej z największych kopalni odkrywkowych na świecie w Sierra Gorda im. Ignacego Domeyki w Chile.

KGHM rozwija także nowe perspektywiczne projekty:

  • Ajax w Kanadzie
  • Victoria w Kanadzie