Obraz
careers
Najcenniejszym kapitałem KGHM są pracownicy.
Nasi pracownicy decydują o globalnym znaczeniu firmy. Dzięki nim, możemy podjąć śmiałe wyzwania biznesowe.