Raporty finansowe

2020
Data Nazwa Plik
13-05-2020 Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
pdf 1000 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
2019
Data Nazwa Plik
17-03-2020 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
17-03-2020 Skonsolidowany raport roczny RS 2019:
17-03-2020 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020 - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
pdf 382 KB Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
17-03-2020 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
pdf 1.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
17-03-2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
17-03-2020 Raport roczny R 2019:
17-03-2020 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 387 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
17-03-2020 - Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
pdf 1.4 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
17-03-2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
20-11-2019 Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
pdf 997 KB skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_kghm_qsr_3_2019.pdf
20-08-2019 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019:
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20-08-2019 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20-08-2019 - Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf
20-08-2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 r.
pdf 1.8 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_gk_kghm_psr_2019.pdf
15-05-2019 Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
pdf 1.8 MB qsr_1_2019.pdf
2018
Data Nazwa Plik
30-04-2019 Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
pdf 36 KB Raport cover
pdf 140 KB Informacja_uzupelniajaca_zalacznik
14-03-2019 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
14-03-2019 Skonsolidowany raport roczny RS 2018:
14-03-2019 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019 - Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
pdf 464 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
14-03-2019 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
pdf 1.4 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
14-03-2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019 - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14-03-2019 Raport roczny R 2018:
14-03-2019 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019 - Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 465 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
14-03-2019 - Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
pdf 1.3 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
14-03-2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019 - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14-11-2018 Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
pdf 2 MB qsr_3_2018.pdf
16-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
pdf 2.5 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
15-05-2018 Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
pdf 1.7 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
2017
Data Nazwa Plik
14-03-2018 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
pdf 131 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
14-03-2018 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
14-03-2018 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14-03-2018 Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14-11-2017 Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
pdf 1.6 MB qsr_3_2017.pdf
09-11-2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany) - patrz raport bieżący nr 32/2017
pdf 3.6 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany)
27-10-2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
pdf 1.3 MB Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
17-08-2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
pdf 3.3 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
05-05-2017 Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
pdf 1.3 MB qsr_1_2017.pdf
2016
Data Nazwa Plik
16-03-2017 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016
pdf 132 KB sprawozdanie_z_platnosci.pdf
16-03-2017 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 - patrz raport bieżący nr 28/2017
pdf 12.2 MB raport_g_2016.pdf
16-03-2017 Sprawozdanie Finansowe za rok 2016
pdf 9.4 MB raport_s_2016.pdf
09-11-2016 Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3/2016
pdf 1.5 MB qsr_3_2016.pdf
17-08-2016 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
pdf 4.1 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
13-05-2016 Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
pdf 1 MB qsr_1_2016.pdf
2015
Data Nazwa Plik
17-03-2016 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 10.6 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
17-03-2016 Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 8.3 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
12-11-2015 Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB III kwartał 2015
13-08-2015 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
pdf 3.9 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
13-08-2015 Raport półroczny za rok 2015
pdf 3.6 MB Raport półroczny za rok 2015
08-05-2015 Raport skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB qsr_1_2015.pdf
2014
Data Nazwa Plik
16-03-2015 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 11.1 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014
16-03-2015 Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 8.1 MB Raport Roczny za rok 2014
13-11-2014 Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
13-08-2014 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
pdf 4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
13-08-2014 Raport półroczny za rok 2014
pdf 2.9 MB Raport półroczny za rok 2014
14-05-2014 Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
2013
Data Nazwa Plik
28-03-2014 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
pdf 11.2 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
28-03-2014 Raport Roczny za rok 2013
pdf 6.8 MB Raport Roczny za rok 2013
28-02-2014 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
14-11-2013 Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
30-08-2013 Raport półroczny za rok 2013
pdf 2.2 MB Raport półroczny za rok 2013
30-08-2013 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
pdf 3.5 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
14-08-2013 Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
15-05-2013 Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
2012
Data Nazwa Plik
29-03-2013 Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
pdf 15.5 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
29-03-2013 Raport Roczny za rok 2012
pdf 10.4 MB Raport Roczny za rok 2012
01-03-2013 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
12-11-2012 Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
31-08-2012 Raport półroczny za rok 2012
pdf 2.6 MB Raport półroczny za rok 2012
31-08-2012 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
pdf 3.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
13-08-2012 Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
pdf 2.5 MB  Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
15-05-2012 Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
pdf 3.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
2011
Data Nazwa Plik
30-03-2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
pdf 7.4 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
30-03-2012 Raport roczny za rok 2011
pdf 5.3 MB Raport roczny za rok 2011
29-02-2012 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
10-11-2011 Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
pdf 550 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
31-08-2011 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
pdf 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
31-08-2011 Raport półroczny za rok 2011
pdf 1 MB Raport półroczny za rok 2011
12-08-2011 Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
pdf 505 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
13-05-2011 Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
pdf 482 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
2010
Data Nazwa Plik
31-03-2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
pdf 4.6 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
31-03-2011 Raport roczny za rok 2010
pdf 3.5 MB Raport roczny za rok 2010
01-03-2011 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
pdf 540 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
10-11-2010 Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
pdf 510 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
31-08-2010 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
pdf 1.6 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
31-08-2010 Raport półroczny 2010
pdf 1.4 MB Raport półroczny P 2010
13-08-2010 Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
pdf 488 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
14-05-2010 Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
pdf 450 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
2009
Data Nazwa Plik
31-03-2010 Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
pdf 3.1 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
31-03-2010 Raport roczny za rok 2009
pdf 2.8 MB Raport roczny za rok 2009
26-02-2010 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku
pdf 477 KB qsr_4_2009.pdf
20-11-2009 Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
pdf 15 KB Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
13-11-2009 Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
pdf 474 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
28-08-2009 Raport półroczny za rok 2009
pdf 3.2 MB Raport półroczny za rok 2009
28-08-2009 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
pdf 3.4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
14-08-2009 Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
pdf 530 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
15-05-2009 Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
pdf 458 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
2008
Data Nazwa Plik
02-04-2009 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
zip 2.6 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
02-04-2009 Raport Roczny za rok 2008
zip 4.1 MB Raport Roczny za rok 2008
27-02-2009 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
pdf 375 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
14-11-2008 Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
pdf 312 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
14-10-2008 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
14-10-2008 Raport półroczny za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny za rok 2008
14-08-2008 Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
pdf 306 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
09-05-2008 Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
pdf 265 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
2007
Data Nazwa Plik
22-04-2008 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
zip 1.3 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
11-03-2008 Raport roczny za rok 2007
zip 1.6 MB Raport roczny za rok 2007
29-02-2008 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
zip 230 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
14-02-2008 Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
zip 264 KB Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
14-11-2007 Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
zip 239 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
05-11-2007 Raport spółki za III kwartał 2007 roku
zip 258 KB Raport spółki za III kwartał 2007 roku
23-10-2007 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
zip 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
14-09-2007 Raport półroczny za 2007 rok
zip 616 KB Raport półroczny za 2007 rok
14-08-2007 Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
zip 80 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
06-08-2007 Raport spółki za II kwartał 2007 roku
zip 89 KB Raport spółki za II kwartał 2007 roku
15-05-2007 Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
zip 74 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
07-05-2007 Raport spółki za I kwartał 2007 roku
zip 118 KB Raport spółki za I kwartał 2007 roku
2006
Data Nazwa Plik
20-04-2007 Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
zip 665 KB Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
12-03-2007 Raport roczny za rok 2006
zip 654 KB Raport roczny za rok 2006
01-03-2007 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
zip 84 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
14-02-2007 Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
14-11-2006 Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
zip 86 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
06-11-2006 Raport spółki za III kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za III kwartał 2006 roku
17-10-2006 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
zip 631 KB  Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
12-09-2006 Raport półroczny za 2006 rok
zip 660 KB Raport półroczny za 2006 rok
11-08-2006 Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
04-08-2006 Raport spółki za II kwartał 2006 roku
zip 79 KB Raport spółki za II kwartał 2006 roku
15-05-2006 Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
zip 78 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
05-05-2006 Raport spółki za I kwartał 2006 roku
zip 80 KB Raport spółki za I kwartał 2006 roku
2005
Data Nazwa Plik
20-04-2006 Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
zip 725 KB Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
23-03-2006 Raport roczny za rok 2005
zip 647 KB Raport roczny za rok 2005
01-03-2006 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
zip 92 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
14-02-2006 Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
zip 85 KB Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
14-11-2005 Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
zip 91 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
04-11-2005 Raport spółki za III kwartał 2005 roku
zip 87 KB Raport spółki za III kwartał 2005 roku
24-10-2005 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
zip 585 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
20-09-2005 Raport półroczny za rok 2005
zip 708 KB Raport półroczny za rok 2005
16-08-2005 Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
zip 120 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
04-08-2005 Raport spółki za II kwartał 2005 roku
zip 80 KB Raport spółki za II kwartał 2005 roku
16-05-2005 Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
zip 100 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
05-05-2005 Raport spółki za I kwartał 2005 roku
zip 65 KB Raport spółki za I kwartał 2005 roku