Jubileusze

Jubileusze w KGHM

Rok 2024

45-lecie Huty Miedzi "Cedynia"

Huta Miedzi "Cedynia" rozpoczęła produkcję 9 maja 1979 r. od uruchomienia, opartej na belgijskiej technologii Contirod, nowoczesnej linii ciągłego topienia, odlewania i walcowania miedzi. 

50-lecie Zakładów Górniczych "Rudna"

Budowę Zakładów Górniczych "Rudna" rozpoczęto we wrześniu 1969 r., a 17 lipca 1974 r. kopalnia osiągnęła 25% projektowanego wydobycia i została oficjalnie przekazana do eksploatacji.

Rok 2023

20-lecie Fundacji KGHM

Fundacja KGHM Polska Miedź została założona 23 marca 2003 r.  Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Kontynuuje tradycję wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora, czyli KGHM Polska Miedź S.A. Wartości wyznawane przez spółkę, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga, są wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji. 

25-lecie Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud

Rok po uruchomieniu kopalni Lubin ruszyła przeróbka na terenie kopalni Polkowice, a w 1974 roku otwarto najmłodszy i zarazem największy zakład wzbogacania przy kopalni Rudna. 1 lipca 1998 r. KGHM połączył je organizacyjnie w jedną placówkę pod zarządem jednej dyrekcji. Tak powstał KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach.

55-lecie Zakładów Górniczych "Lubin"

1 stycznia 1960 roku ruszyła budowa Zakładów Górniczych „Lubin”19 lipca 1968 r. kopalnia uzyskała 25% docelowej zdolności produkcyjnej i przekazano ją do wstępnej eksploatacji, tę datę uważa się za powstanie kopalni. Pełną zdolność produkcyjną, w wysokości 4,5 mln ton rudy na rok, osiągnęła w 1972 roku.

70-lecie Huty Miedzi "Legnica"

W 1953 r. oddano do eksploatacji pierwsze obiekty Legnickich Zakładów Metalurgicznych, których budowę rozpoczęto w 1951 r. - były to początki hutnictwa na Dolnym Śląsku. W dniu 24 grudnia 1953 r. dokonano pierwszego spustu miedzi z pieca płomiennego, co oznaczało początek działalności huty. 19 marca 1959 r. LZM przekształcono w Hutę Miedzi "Legnica".

Rok 2022

25-lecie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) został powołany 1 stycznia 1997 roku Uchwałą Nr 434/II/96 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, w miejsce Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego.

W skład Oddziału Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego weszły podmioty, które w ostatecznej reorganizacji otrzymały nowe nazwy w strukturach:

  1. Wydział I - Straż Pożarna z siedzibą przy HM „Głogów”,
  2. Wydział II - Straż Pożarna z siedzibą przy szybach głównych ZG „Lubin”,
  3. Wydział III - Górnicze Pogotowie Ratownicze z siedzibą w Sobinie

Funkcję pierwszego Dyrektora JRGH objął Henryk Radek. Nowo powstałą funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych objął Waldemar Jakubowski, Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych – Głównym Księgowym została Bogumiła Ochej a stanowisko Kierownika Górniczego Pogotowia Ratowniczego przyjął Stanisław Gorzkowicz.

Zadania, jakie postawiono JRGH to niesienie niezbędnej pomocy dla wszystkich Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie likwidacji skutków pożarów, tąpań i zawałów, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych oraz chemicznych i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych. Ratownicy odpowiadali też za zabezpieczanie bezawaryjnej produkcji w ciągu technologicznym poprzez wykonywanie szeregu prac profilaktycznych.

Ratownicy KGHM pomagali i pomagają nie tylko w związku z działalnością górniczą czy hutniczą w spółce. W sierpniu i listopadzie 1999 roku dwukrotnie pomagali ofiarom trzęsienia ziemi w zachodniej Turcji.

Ważną częścią działalności JRGH jest Wydział I i II Straży Pożarnej, które na obszarze KGHM czuwają nad bezpieczeństwem pożarowym, ale także w ramach współpracy wspomagają m.in. Państwową Straż Pożarną. Ich profesjonalizm był niejednokrotnie wykorzystywany podczas zdarzeń drogowych czy gaszeniu pożarów w rejonie LGOM.

Kolejne lata w historii oddziału to m.in. wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ratownictwa górniczo-hutniczego. Ratownicy wielokrotnie stawali na podium w międzynarodowych zawodach zastępów ratowniczych. Zdobyli Mistrzostwo Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym, byli laureatami szeregu konkursów. Jednostka otrzymywała wiele wyróżnień i nagród, w tym I miejsce w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Wyższy Urząd Górniczy przyznał JRGH Statuetkę Srebrnego Skarbnika.

45-lecie OUOW Żelazny Most

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most stanowi niezwykle istotny element w procesie produkcji miedzi. To właśnie w tym miejscu od 45 lat zagospodarowywane są odpady pochodzące z wydobycia i procesu wzbogacania rud. Obiektem zarządza należący do KGHM Oddział Zakład Hydrotechniczny.

Budowę OUOW rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatację od lutego 1977 r. To największy w Europie i jeden z największych na świecie tego typu obiektów, o powierzchni około 2100 ha razem z Kwatera Południową. Objętość zdeponowanych w nim odpadów sięga już blisko 675 mln m3, długość zapór przekracza 20 km, a ich maksymalna wysokość to 78 m.

OUOW Żelazny Most powstał na potrzeby procesu technologicznego, gdyż niemal 96% wydobywanego w kopalniach KGHM urobku rud miedzi to tzw. skała płonna. Jej oddzielenie od czystego metalu odbywa się w procesie flotacji, a wyodrębniona skała w postaci zawiesiny w wodzie jest transportowana systemem rurociągów do zbiornika.

Obiekt jest nie tylko jedynym miejscem zagospodarowania odpadów z flotacji dla wszystkich kopalń KGHM w Zagłębiu Miedziowym, ale również pełni funkcję zbiornika retencyjnego dla wód kopalniano-technologicznych. Wody dołowe
z kopalń KGHM odprowadzane są do niego w ilości około 72000 m3 na dobę.

OUOW spełniający wysokie unijne wymogi w zakresie ochrony środowiska, zapewnia ciągłość pracy systemu odbioru odpadów poflotacyjnych, a tym samym sprawne funkcjonowanie wydobycia i procesu przeróbki rud miedzi oraz bezpieczne – dla środowiska naturalnego – zagospodarowanie pozostałości pochodzących z procesu wzbogacania. Tym samym jest to niezbędne ogniwo w produkcji miedzi, bez którego wytwarzanie surowca byłoby po prostu niemożliwe.

65. rocznica odkrycia złoża miedzi w Polsce

KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w ścisłej czołówce globalnych producentów miedzi i srebra. Rocznie Grupa KGHM produkuje około 700 tys. ton miedzi i około 1,3 tys. ton srebra.

Sercem wydobycia i przetwórstwa tych metali jest jedno z największych na świecie złoże rudy miedzi, zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Jego odkrycie 23 marca 1957 roku stało się fundamentem, na którym wyrosło nowoczesne przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. Wieloletnia historia KGHM (firma powstała w 1961 r.) to przede wszystkim fascynująca opowieść o ludziach, których połączyła wiedza i mocna wiara w sens podejmowanych działań. Budowa każdego zakładu górniczego czy przeróbki a także hut była ogromnym wyzwaniem technologicznym, wymagającym rozwiązania licznych problemów geologicznych, konstrukcyjnych i społecznych. Do pracy w KGHM ściągali najwybitniejsi inżynierowie, geolodzy, fizycy i konstruktorzy. To dzięki ich współdziałaniu – zarówno wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów, jak i ze społecznościami lokalnymi – powstały nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu kopalnie, huty oraz zakłady przetwórstwa.

Dzisiaj polskie złoże miedzi eksploatują trzy kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa się w hutach Głogów, Legnica i Cedynia. Nowym etapem w eksploatacji dolnośląskiego złoża jest uruchomiony w 2014 roku obszar górniczy Głogów Głęboki-Przemysłowy, gdzie ruda wydobywana jest z głębokości poniżej 1200 m. Milowym krokiem w rozwoju KGHM było uruchomienie w 2016 r. w Hucie Miedzi Głogów jednego z najnowocześniejszych na świecie pieców zawiesinowych.

Aktywa produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się również w Ameryce Północnej i Południowej. Amerykańskie, kanadyjskie i chilijskie kopalnie produkują oprócz miedzi także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę.

25. rocznica debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie

10 lipca 1997 roku akcje KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowały na GPW. Pierwszym krokiem na warszawski parkiet było przekształcenie w 1991 r. przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Po 25 latach od dnia debiutu giełdowego KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych i najbardziej płynnych spółek na parkiecie. W tym okresie na warszawskiej giełdzie wartość KGHM zwiększyła się kilkukrotnie.

Wydobywane przez nas surowce sprawiają, że świat stale się rozwija i zmienia na lepsze. Ta zmiana jest widoczna zarówno z perspektywy globalnej, jak i lokalnej. Dzięki miedzi, srebru, molibdenowi i innym metalom, które produkujemy, możemy nie tylko cieszyć się nowoczesnymi technologiami, ale i stabilnymi miejscami pracy, sprawną administracją publiczną, profesjonalnym sportem oraz wysokiej jakości edukacją i kulturą. Są to zatem surowce rzeczywiście niezwykłe – nie tylko ze względu na ich właściwości fizyczne i chemiczne, ale też wpływ na nasze życie codzienne, gospodarcze i społeczne.

Rok 2021

60-lecie KGHM

1 maja 1961 r. Zakłady Górnicze "Lubin" przekształcono w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, którego zadaniem była budowa kopalń, zakładów wzbogacania rudy, hut miedzi oraz budowa zakładów pomocniczych i zaplecza socjalnego. Data jest uznawana za oficjalny początek KGHM.

50-lecie Huty Miedzi "Głogów"

Budowę Huty Miedzi "Głogów" w Żukowicach pod Głogowem rozpoczęto w 1967 r. Oficjalnie do eksploatacji Hutę oddano 20 lipca 1971 r.

20-lecie Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji (COPI)

Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji powstał 1 kwietnia 2001 r. poprzez połączenie zasobów działów informatyki Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

25-lecie Zakładu Hydrotechnicznego

Oddział Zakład Hydrotechniczny powstał 1 stycznia 1996 r. Jest odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację i rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 

25-lecie Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”

1 stycznia 1996 r. dwie odrębne jednostki organizacyjne Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice” i Oddział Zakłady Górnicze „Sieroszowice” połączono w jeden Oddział KGHM Polska Miedź S.A. – Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” z siedzibą w Polkowicach.