Tradycje hutnicze

Hutnicy w Polsce obchodzą swoje święto dnia 4. maja. Ich opiekunem jest Święty Florian. Wśród tradycji hutniczych, podobnie jak i górniczych, są karczmy piwne i combry babskie.

wytapianie

Dzień Hutnika od lat jest okazją do wyróżnień osób najlepszych spośród kadry KGHM. To również czas na uroczyste akademie, spotkania z byłymi pracownikami, biesiady piwne oraz bale hutnicze. Wśród tradycji hutniczych, podobnie jak i górniczych, są karczmy piwne i combry babskie.

Od wielu lat, tradycją jest uroczyste przyjmowanie w tym dniu nowych pracowników do hutniczego bractwa. Ubrani w biały hutniczy strój, z kapeluszami na głowach, nowicjusze składają uroczyste ślubowanie i dokonują symbolicznego odlewu, korzystając ze specjalnej łyżki i przygotowanych form. Po pierwszym ślubowaniu odbywa się spotkanie przy beczce piwa. Właśnie ten zwyczaj dał początek karczmom piwnym, zabawom z barwnym scenariuszem i bogatą scenografią, a nade wszystko okraszonym pieprznym dowcipem.

Tradycje kultywują również zatrudnione w hucie kobiety. Raz w roku, spotykają się we własnym gronie na tzw. combrach babskich. Nie ma na nie wstępu żaden mężczyzna, chyba że zechce kobietom usługiwać! Na combrze babskim mniej jest piwa, więcej szlachetnych trunków, a na pewno wystarczająco dużo zabawy, dowcipu i wspólnego śpiewu.