OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE:  
Informacja dla odbiorców dotycząca Certyfikacji ORed   PDF 212 KB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 1_2 Korzystanie z systemu dystrybucyjnego PDF 13 MB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 2_2 Bilansowanie systemu dystrybucyjnego PDF 9 MB  
Raport z konsultacji IRIESD Aktualizacji nr EO/2/2019 PDF 350 KB  
WNIOSKI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A. DOC 65 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej za wyjątkiem farm wiatrowych
DOC 76 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157KB 
TARYFY:
Decyzja częściowa URE ws. taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź 08.02.2019 r. PDF 880KB  
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018 PDF 1,4MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017 PDF 2MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót obowiązująca od 01.08.2019 PDF 9MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.08.2019 PDF 5,5MB  
UMOWY:
DOC 422KB 
Generalna Umowa Dystrybucyjna PDF 3,6 MB 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

DOC 271KB 

PDF 2 MB 

DOC 328KB 

PDF 3,6MB 

DOC 328KB 

PDF 3,6MB 

INFORMACJE:
Zatwierdzony Kodeks sieciowy w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci NC RfG. Kodeks zatwierdzony został Decyzją Prezesa URE o numerze: DRE.WOSE.7148.79.2.2018.Z. PDF 5 MB 
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2019 PDF 1,29 MB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2018 PDF 1,2 MB 
Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnych mocach przyłączeniowych PDF 686 KB 
Procedura przyłączenia do sieci energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. PDF 118 KB 
Zmiana Sprzedawcy DOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 r. PDF 394 KB
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej PDF 280 KB
DOC 26 KB 
PDF 407 KB 
XLS 13 KB  
PDF 352 KB