OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE: 
Informacja dla odbiorców dotycząca Certyfikacji ORed  PDF 212 KB  
IRIESD KGHM EE - 28.06.2022PDF 1 MB  
Ogłoszenie Proces konsultacji projektu nowej wersji IRiESD 21.09.2023
PDF 368 KB
Projekt IRiESD KGHM EE 21.09.2023PDF 2,1 MB 
Formularz zgloszeniowy do nowej IRiESD 21.09.2023PDF 417 KB 
Formularz zgloszeniowy do nowej IRiESD 21.09.2023DOC 56 KB 
WNIOSKI:
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A.PDF 290 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. PDF 73 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A. PDF 66 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157 KB 
TARYFY:
Zmiana taryfy dystrybucyjnej energii elektrycznej KGHM Polska Miedź S.A. od 01.04.2023 r.PDF 2 MB 
Taryfa dystrybucyjna energii elektrycznej KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2022 r.PDF 3 MB 
Decyzja Prezesa URE - przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź S.A. do 30.11.2021 r.PDF 930 KB  
Taryfa dystrybucyjna elektroenergetyczna KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Decyzją Prezesa URE obowiązująca od dnia 01.12.2019 r.PDF 2,3 MB  
Decyzja częściowa URE ws. taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź 08.02.2019 r.PDF 880 KB  
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018PDF 1,4 MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017PDF 2 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót od 01.01.2020PDF 1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.06.2021PDF 328 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.01.2022PDF 1,1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązuje od 01.10.2022PDF 1 MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - od 01.08.2019PDF 5,5 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.06.2021PDF 308 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.01.2022PDF 1,1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązuje od 01.10.2022PDF 913 KB 
Taryfa dla energii elektrycznej - obowiązująca od 01.04.2023PDF 1 MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązuje od 01.04.2023PDF 972 KB 
UMOWY:
DOC 477 KB 
Generalna Umowa DystrybucyjnaPDF 319 KB 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

DOC 271 KB 

PDF 2 MB 

DOC 350 KB 

PDF 8,5 MB 

DOC 261 KB 

PDF 6,2 MB 

DOC 167 KB 

PDF 131 KB 

INFORMACJE:
PDF 103 KB  
Decyzja URE KGHM Sprzedawca zobowiązany na rok 2023PDF 2 MB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2023PDF 745 KB
Rejestr magazynów energii KGHM Polska Miedź S.A.PDF 68 KB
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł pow. 1 kV 03.07.2023PDF 109 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych 03.07.2023PDF 101 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla nowych źródeł 03.07.2023PDF 105 KB 
Zasady ogólne przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych OSD KGHM Polska Miedz S.A.PDF 3,7 MB 
Zmiana SprzedawcyDOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2022 r.PDF 228 KB 
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej 2022 r.PDF 1 MB
DOC 26 KB 
PDF 67 KB 
XLS 13 KB  
PDF 120 KB 

⬇️