OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE: 
Informacja dla odbiorców dotycząca Certyfikacji ORed  PDF 212 KB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 1_2 Korzystanie z systemu dystrybucyjnegoPDF 13 MB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 2_2 Bilansowanie systemu dystrybucyjnegoPDF 9 MB  
Formularz zgloszeniowy do nowej IRiESD 29.04.2022

DOC 56 KB 

PDF 96 KB

IRiESD KGHM EE - aktualizacja 29.04.2022PDF 1,2 MB
Ogłoszenie - Proces konsultacji projektu nowej wersji IRiESD 29.04.2022PDF 115 KB
WNIOSKI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A.DOC 65 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej za wyjątkiem farm wiatrowych
DOC 76 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157 KB 
TARYFY:
Decyzja Prezesa URE - przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź S.A. do 30.11.2021 r.PDF 930 KB  
Taryfa dystrybucyjna elektroenergetyczna KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Decyzją Prezesa URE obowiązująca od dnia 01.12.2019 r.PDF 2,3 MB  
Decyzja częściowa URE ws. taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź 08.02.2019 r.PDF 880 KB  
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018PDF 1,4 MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017PDF 2 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót od 01.01.2020PDF 1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.06.2021PDF 328 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.01.2022PDF 1,1 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - od 01.08.2019PDF 5,5 MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.06.2021PDF 308 KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.01.2022PDF 1,1 MB  
UMOWY:
DOC 477 KB 
Generalna Umowa DystrybucyjnaPDF 319 KB 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

DOC 271 KB 

PDF 2 MB 

DOC 350 KB 

PDF 8,5 MB 

DOC 261 KB 

PDF 6,2 MB 

DOC 167 KB 

PDF 131 KB 

INFORMACJE:
PDF 73 KB  
Decyzja URE KGHM Sprzedawca zobowiązany na rok 2022PDF 2 MB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2021PDF 107 KB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2022PDF 1,85 MB
Rejestr magazynów energii KGHM Polska Miedź S.A.PDF 68 KB
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł pow. 1 kV 01.04.2022PDF 929 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych 01.04.2022PDF 1,6 MB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla nowych źródeł 01.04.2022PDF 634 KB 
Procedura przyłączenia do sieci energetycznej KGHM Polska Miedź S.A.PDF 118 KB 
Zmiana SprzedawcyDOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 r.PDF 1,4 MB
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej 2021 r.PDF 1,1 MB
DOC 26 KB 
PDF 67 KB 
XLS 13 KB  
PDF 120 KB 

⬇️