OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE:  
Raport w sprawie konsultacji IRiESD  PDF 1 MB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) KGHM PDF 8 MB  
WNIOSKI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A. DOC 65 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej za wyjątkiem farm wiatrowych
DOC 76 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157 KB 
TARYFY:
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018 PDF 1,4MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017 PDF 2MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obowiązująca do 31.08.2018 PDF 6MB 
Taryfa dla energii elektrycznej - obowiązująca od 01.09.2018 PDF 9MB
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca do 31.08.2018 PDF 6MB 
PDF 9MB
UMOWY:
DOC 422 KB 
Generalna Umowa Dystrybucyjna PDF 3,6 MB 
Umowa o świadczenie usług dysrybucji energii elektrycznej

DOC 271 KB 

PDF 2 MB 

DOC 328 KB 

PDF 3,6 MB 

DOC 328 KB 

PDF 3,6 MB 

INFORMACJE:
Zatwierdzony Kodeks sieciowy w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci NC RfG. Kodeks zatwierdzony został Decyzją Prezesa URE o numerze: DRE.WOSE.7148.79.2.2018.Z. PDF 5 MB 
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2019 PDF 1,29 MB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2018 PDF 1,2MB 
Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnych mocach przyłączeniowych PDF 2 MB  
Procedura przyłączenia do sieci energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. PDF 118 KB 
Zmiana Sprzedawcy DOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r. PDF 1,14 MB
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej PDF 870 KB
DOC 26 KB 
PDF 407 KB 
XLS 13 KB  
PDF 352 KB