OSD dla systemu elektroenergetycznego

NAZWAWAGA
INSTRUKCJE: 
Informacja dla odbiorców dotycząca Certyfikacji ORed  PDF 212 KB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 1_2 Korzystanie z systemu dystrybucyjnegoPDF 13 MB  
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej KGHM (IRIESD) Część 2_2 Bilansowanie systemu dystrybucyjnegoPDF 9 MB  
Raport z konsultacji IRiESD KGHM [SO/1/2020]PDF 500 KB  
WNIOSKI:
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM Polska Miedź S.A.DOC 65 KB 
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej za wyjątkiem farm wiatrowych
DOC 76 KB 
DOC 40 KB 
PDF 157KB 
TARYFY:
Decyzja Prezesa URE - przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź S.A. do 30.11.2021 r.PDF 930KB  
Taryfa dystrybucyjna elektroenergetyczna KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Decyzją Prezesa URE obowiązująca od dnia 01.12.2019 r.PDF 2,3MB  
Decyzja częściowa URE ws. taryfy dystrybucyjnej ee KGHM Polska Miedź 08.02.2019 r.PDF 880KB  
Decyzja Prezesa URE zmieniająca taryfę dystrybucyjną energii elektrycznej KGHM w zakresie opłaty OZE na rok 2018PDF 1,4MB  
Taryfa dystrybucyjna KGHM Polska Miedź S.A. od 01.10.2017PDF 2MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót od 01.01.2020PDF 1MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - obrót - obowiązująca od 01.06.2021PDF 328KB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - od 01.08.2019PDF 5,5MB  
Taryfa dla energii elektrycznej - sprzedawca rezerwowy - obowiązująca od 01.06.2021PDF 308KB  
UMOWY:
DOC 422KB 
Generalna Umowa DystrybucyjnaPDF 3,6 MB 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

DOC 271KB 

PDF 2 MB 

DOC 350KB 

PDF 8,5MB 

DOC 261KB 

PDF 6,2MB 

DOC 328KB 

PDF 3,6MB 

INFORMACJE:
PDF 65 KB  
Decyzja URE KGHM Sprzedawca zobowiązany na rok 2021PDF 112 KB
Plan remontów OSD KGHM Polska Miedź S.A.na rok 2021PDF 107 KB
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł pow. 1 kV 01.10.2021PDF 66 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych 01.10.2021PDF 83 KB 
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla nowych źródeł 01.10.2021PDF 70 KB 
Procedura przyłączenia do sieci energetycznej KGHM Polska Miedź S.A.PDF 118 KB 
Zmiana SprzedawcyDOC 32 KB 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020r.PDF 182 KB
Struktura paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej 2020 r.PDF 87 KB
DOC 26 KB 
PDF 67 KB 
XLS 13 KB