Efektywność energetyczna

W 2009 roku Spółka uruchomiła Program Oszczędności Energii Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., W 2015 roku ze względu na konieczność dostosowania projektu do założeń normy PN-EN ISO 50001:2012, zmianę podejścia realizacyjnego oraz zintensyfikowanie prac nad doskonaleniem efektywności energetycznej rozszerzono zakres programu.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu udało się ograniczyć koszty pozyskania czynników energetycznych (takich jak energia elektryczna, ciepło, gaz ziemny zaazotowany, itp.) o około 14%.

Z uwagi na fakt iż, oszczędności opierają się głównie na redukcji zapotrzebowania na energię,  osiągnięto także efekt korzystnego wpływu na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji CO2.

Spółka zidentyfikowała już potencjał oszczędności na kolejne lata i w dalszym ciągu poszukuje nowych możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym rozwoju możliwości produkcyjnych.