Sierra Gorda Oxides

Projekt budowy instalacji SX-EW w celu przeróbki rudy tlenkowej należącej do Sierra Gorda SCM.

Informacje ogólne

Projekt Sierra Gorda Oxides zlokalizowany jest na terenie kopalni Sierra Gorda, na pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama, na północy Chile. Projekt zakłada odzysk miedzi z rudy tlenkowej, stanowiącej nadkład eksploatowanego przez kopalnię Sierra Gorda złoża siarczkowego.

Historia

Projekt jest na etapie zakończonych podstawowych prac inżynieryjnych (Basic Engineering) i częściowo zrealizowanych szczegółowych prac inżynieryjnych (Detailed Engineering). W celu potwierdzenia przyjętych w projekcie założeń, w ramach projektu wykonano także pilotowe testy ługowania rudy tlenkowej na hałdach. Prowadzone są dodatkowe prace mające na celu zwiększenie efektywności projektu oraz minimalizację jego potencjalnych ryzyk.

Produkcja

Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie rudy tlenkowej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW). Większość zakładanych w projekcie zasobów rudy tlenkowej znajduje się obecnie na zwałowisku znajdującym się w pobliżu planowanej lokalizacji instalacji SX-EW. Ruda tlenkowa transportowana będzie na hałdę permanentną, gdzie podlegać będzie procesowi ługowania z wykorzystaniem roztworu kwasu siarkowego. Miedź katodowa produkowana będzie z roztworu po ługowaniu w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW).