Sierra Gorda Oxides

Projekt budowy instalacji SX-EW w celu przeróbki rudy tlenkowej należącej do Sierra Gorda SCM.

Informacje ogólne

Projekt Sierra Gorda Oxides zlokalizowany jest na terenie kopalni Sierra Gorda, na pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama, na północy Chile. Projekt zakłada odzysk miedzi z rudy tlenkowej, stanowiącej nadkład eksploatowanego przez kopalnię Sierra Gorda złoża siarczkowego.
 

Produkcja

Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie rudy tlenkowej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW). Większość zakładanych w projekcie zasobów rudy tlenkowej znajduje się obecnie na zwałowisku znajdującym się w pobliżu planowanej lokalizacji instalacji SX-EW. Ruda tlenkowa transportowana będzie na hałdę permanentną, gdzie podlegać będzie procesowi ługowania z wykorzystaniem roztworu kwasu siarkowego. Miedź katodowa produkowana będzie z roztworu po ługowaniu w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW).