Nota prawna

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego KGHM Polska Miedź S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron  lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody KGHM Polska Miedź S.A.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak KGHM Polska Miedź S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

KGHM Polska Miedź S.A zastrzega sobie nie ponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu.