Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W KGHM Polska Miedź S.A. dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności i Politykę przetwarzania danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A. Znajdą w nich Państwo informacje w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych, jakie są Państwa uprawnienia.

 

Polityka prywatności serwisu Internetowego 

Niniejsza Polityka prywatności  przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu. Korzystając z serwisu internetowego KGHM Polska Miedź S.A.  Użytkownicy akceptują zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którąkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie obligujemy do przekazywania nam danych osobowych. W ramach logów systemowych gromadzimy jedynie informacje systemowe związane bezpośrednio z wizytą na stronie np. takie jak adres IP komputera, z którego przeglądana jest nasza witryna.

Korzystanie z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”

Serwis Internetowy www.kghm.com wykorzystuje pliki "cookies", tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami. Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Strona www.kghm.com nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres IP, rodzaj przeglądarki, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?

Twoje dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. Przetwarzamy Twoje dane w powyższym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści strony, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo żądania usunięcia danych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

   Odwołanie do „Polityki przetwarzania danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A.”

  W ramach niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach serwisu i w procesach, które realizuje KGHM Polska Miedź S.A. możemy pozyskiwać i gromadzić dane kontaktowe i inne stanowiące w świetle prawa dane osobowe podlegające ochronie. Podczas procesu gromadzenia tych danych użytkownik każdorazowo informowany jest o przysługujących mu prawach, zakresie i celu przetwarzania tych danych. W każdym przypadku gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe KGHM w swych działaniach kieruje się obowiązującymi przepisami prawa. Z pełną treścią „Polityki przetwarzania danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A.” możesz zapoznać się na tej stronie klikając w zakładkę „Polityka przetwarzania danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A.”

Odnośniki do innych serwisów

Serwis www.kghm.com  może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych oraz komponenty stron zawierające mechanizmy i treści pochodzące od dostawców zewnętrznych. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy innych witryn sieci i w każdym przypadku, niniejsza Polityka prywatności serwisu Internetowego nie ma zastosowania do tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i zastrzeżeniami prawnymi zewnętrznych dostawców

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityki przetwarzania danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka przetwarzania danych  osobowych w KGHM Polska Miedź S.A. Niniejsza polityka przetwarzania danych KGHM PM S.A.  zawiera informacje o przetwarzaniu przez KGHM Polska Miedź S.A. danych osobowych:

I. Osób wchodzących na teren obiektów KGHM Polska Miedź S.A. [link]

II. Kandydatów do pracy [link]

III. Pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów [link]

IV. Swoich dostawców (będących osobami fizycznymi) zarejestrowanych w portalu zakupowym [link]

V. Swoich klientów (będących osobami fizycznymi) [link]

VI. Osób składających zapytanie handlowe poprzez formularz http://kghm.com/pl/miedz [link]

VII. Osób zapisanych do newslettera KGHM Polska Miedź S.A. [link]

VIII. Innych osób kontaktujących się z KGHM Polska Miedź S.A. (telefonicznie, mailowo) [link]

IX. Innych osób, z którymi kontaktuje się KGHM Polska Miedź S.A. [link]

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wchodzących na teren obiektów KGHM Polska Miedź S.A

Informacje   podstawowe   
Administrator   danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Identyfikacja osób wchodzących i wychodzących 
 
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do Twoich danych osobowych 
prawo żądania sprostowania Twoich   danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich   danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia   przetwarzania Twoich danych osobowych 
 
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dokonywać identyfikacji osób wchodzących i wychodzących na teren naszych obiektów (Centrali oraz oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu ochrony naszych obiektów.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie niezbędnym dla realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 oraz przechowywać je w archiwum przez okres 1 roku.

5. Konieczność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do tego, abyś mógł/a wejść na teren naszych obiektów.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).   Prawo wniesienia sprzeciwu: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w KGHM Polska Miedź S.A.

 

Informacje   podstawowe   
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej  
Cele przetwarzania ocena kwalifikacji kandydata do   pracy w KGHM na określonym stanowisku
ocena   zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w KGHM na określonym   stanowisku 
wybór   odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w KGHM
Więcej  
Prawa związane z przetwarzaniem   danych prawo wycofania zgody na   przetwarzanie danych 
prawo   dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich   usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
inne   prawa określone w informacji szczegółowej

Więcej  

 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;  ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;  wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.  Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.  Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

4. Okres przechowywania danych osobowych: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 1 rok od momentu ich zebrania.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]). Prawo wycofania zgody: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com Prawo wyrażenia sprzeciwu: W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów (osób fizycznych)

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
Zawarcie i wykonanie umowy
 Więcej
Odbiorcy danych spółki z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  Zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierania umowa.  Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. W ramach działań marketingowych dokonujemy profilowania, czyli oceny Twoich zainteresowań i potrzeb w zakresie naszych produktów i usług. Profilowania dokonujemy, aby dopasować naszą ofertę do Twoich zainteresowań i potrzeb i żeby przekazywać Ci informacje i oferty, które mogą być dla Ciebie interesujące. Profilowania dokonujemy na podstawie informacji dotyczących rodzaju i skali Twojej działalności gospodarczej oraz poprzednich umów, które z nami zawarłeś. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży.  Przekazywać Ci informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami.  Przeprowadzać badania satysfakcji, przygotowywać analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług, zbierać Twoje opinie o naszych towarach i usługach – w celu udoskonalenia naszych towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiej jakości towarów i usług.  Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).  Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych;  Naszym dostawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do Kanady, do spółki z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kanada została uznana za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2002/2/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych. Na podstawie art. 45 ust. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), decyzja przyjęta przez Komisję na mocy przepisów dyrektywy 95/46/WE pozostaje ważna także po rozpoczęciu stosowania RODO, dopóki decyzja taka nie zostanie zmieniona, zastąpiona lub uchylona. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych za pomocą wewnętrznej zabezpieczonej sieci email.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).   Prawo wniesienia sprzeciwu: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Konieczność podania danych: Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców (osób fizycznych) zarejestrowanych w portalu zakupowym.

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy
Marketing, w tym profilowanie
cele analityczne
Więcej
Odbiorcy danych spółki z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu   wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym oraz zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji dostawców pod kątem spełniania przez nich ustalonych kryteriów i wymagań oraz umowa. Jeżeli zostanie zawarta z Tobą umowa, to podstawą prawną przetwarzania jest również umowa.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Jeżeli nie zawrzemy z Tobą umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres roku od momentu, w którym zarejestrowałeś się na naszej stronie. Jeżeli zawrzemy z Tobą umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania tej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  Krajowej Administracji Skarbowej;  naszym dostawcom;  spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do Kanady, do spółki z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kanada została uznana za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2002/2/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych. Na podstawie art. 45 ust. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), decyzja przyjęta przez Komisję na mocy przepisów dyrektywy 95/46/WE pozostaje ważna także po rozpoczęciu stosowania RODO, dopóki decyzja taka nie zostanie zmieniona, zastąpiona lub uchylona. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych  za pomocą wspólnej polityki zakupowej opartej na wspólnej platformie zakupowej.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).

Prawo wniesienia sprzeciwu: W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Konieczność podania danych: Musisz nam podać swoje dane osobowe, abyś mógł uczestniczyć w postępowaniach przetargowych oraz abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę i ją wykonywać – bez podania danych zawarcie i wykonywanie umowy nie jest możliwe.

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Kontakt w bieżących sprawach biznesowych z podmiotem, który   reprezentujesz lub w którym pracujesz, w tym w sprawie wykonywania umów,   przedstawiania ofert, prowadzenia marketingu wobec tego podmiotu
Więcej
Odbiorcy danych Spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach   marketingowych
prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:  Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.  Prowadzić bezpośredni marketing naszych towarów i usług, w tym przekazywać Ci – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.  Przekazywać Ci inne informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.  Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Źródło danych: Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  naszym dostawcom  spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]). Prawo wniesienia sprzeciwu: Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób składających zapytanie handlowe poprzez formularz /pl/miedz

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na zapytanie handlowe
Nawiązywanie relacji biznesowej i   współpracy
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych
prawo sprzeciwu
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych 
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin.

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przekazać odpowiedzi na Twoje zapytania handlowe, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na zapytanie handlowe oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi na swoje zapytanie, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres roku.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych Prawo wniesienia sprzeciwu: Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisanych do newslettera KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Wysyłanie newslettera
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach   marketingowych
prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci newsletter, na który zapisałeś się na stronie www.kghm.com. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda. 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).

Prawo wycofania zgody: Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z KGHM Polska Miedź S.A. (telefonicznie, mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z KGHM w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem KGHM ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta KGHM.

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
Nawiązywanie relacji biznesowej i   współpracy
Marketing
 
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach   marketingowych
prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.  Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.  Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  naszym dostawcom;  spółkom z grupy kapitałowej, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).

Prawo wycofania zgody: Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

Prawo wniesienia sprzeciwu: W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzeżenie w przypadku niezamówionej korespondencji: Informujemy, że nie będziemy odpowiadać na każdą korespondencję (zarówno w postaci papierowej, jak i mailowej), która będzie kierowana do KGHM. Jeżeli wysłałeś do nas list lub email, na który nie udzieliliśmy odpowiedzi, przysługują Ci prawa określone w punkcie 7, a powyżej wskazane informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą odpowiednio również Ciebie.

IX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób, z którymi kontaktuje się KGHM Polska Miedź S.A.

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli KGHM kontaktuje się Tobą w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś kontrahentem KGHM ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta KGHM.

Informacje   podstawowe 
Administrator danych KGHM Polska Miedź S.A. (dalej:   KGHM)
Więcej
Cele przetwarzania Przekazanie odpowiedzi na pytanie
Nawiązywanie relacji biznesowej i   współpracy
Marketing 
Więcej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach   marketingowych
prawo dostępu do danych
inne prawa, o których mowa w   szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Więcej

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować  listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin - przez e-mail:  iod(at)kghm.com

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu.  Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę.  Przekazywać Ci informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.

4. Źródło danych: Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub z publicznie dostępnego źródła otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym spółkom z grupy kapitałowej KGHM. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej [w wersji elektronicznej link]).

Prawo wniesienia sprzeciwu: Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.