Robinson

Kopalnia odkrywkowa Robinson w USA. Zakład produkuje miedź, złoto i molibden. Wydobywane przez nią surowce są eksportowane głównie do Azji.

Informacje ogólne

Amerykańska kopalnia Robinson zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2 130 m n.p.m. Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty (ponownie uruchomiono wydobycie w 2013 r.), Tripp-Veteran (zamknięte) oraz Ruth aktualnie eksploatowane. W skład kompleksu wchodzą również zakłady przeróbki rudy oraz staw osadowy.

Historia

Początki kopalni sięgają roku 1876 r. Od tego czasu z niewielkimi przerwami pozyskuje się w niej miedź, złoto oraz srebro, a od niedawna również molibden. KGHM INTERNATIONAL LTD. nabył kopalnię w kwietniu 2004 r. po tym, jak została ona zamknięta ze względu na niskie ceny miedzi. Kopalnia uzyskała pełną moc produkcyjną w październiku 2004 r.

Produkcja

Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi. Obejmuje urabianie za pomocą materiałów wybuchowych oraz koparek, załadunek oraz transport rudy do zakładu przeróbki. Ruda jest kruszona, a następnie poddawana flotacji. Uzyskiwany koncentrat jest zagęszczany oraz filtrowany. Kopalnia Robinson w 2015 r. wyprodukowała 53,7 tys. t płatnej miedzi. Warto dodać, że zakład wytwarza także niewielkie ilości koncentratów molibdenu.