Udział w organizacjach międzynarodowych ZR

KGHM Polska Miedź S.A. rozwija się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju również poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych dedykowanych temu zagadnieniu.

Spółka uczestniczy w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obszarze surowce między innymi poprzez kreowanie i wspieranie działań Europejskiego Partnerstwa Innowacji – EIP.

Są to realne działania związane z uczestnictwem w Programie Ramowym Horyzont 2020, Inicjatywie EIT Raw Materials KIC oraz aktywnym kreowaniu polityki na spotkaniach High Level Group.


Przedstawiciel KGHM, powołany został do pełnienia funkcji Prezesa w Europejskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych w Brukseli.

Realizacja celów Platformy przyczyni się do średnio- i długoterminowego zabezpieczenia stabilnego zaopatrzenia w surowce (w tym surowce kluczowe, przemysłowe surowce mineralne i materiały drewnopochodne), które są konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa efektywnie wykorzystującego zasoby. Platforma pełni rolę doradczą w zakresie kształtowania polityki surowcowej przy EIP.