Przetwórstwo

Ponad 40% katod miedzianych produkowanych w polskich hutach KGHM jest przetwarzana na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy oraz wlewki miedziane, znajdujące nabywców w całej Europie.

Walcowane i wytapiane surowce o doskonałych, stałych parametrach powstają w Hucie Miedzi Cedynia, natomiast wlewki miedziane produkowane są w Hucie Miedzi Legnica. Produkty te odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających rynków.