Przetwórstwo

Ponad 40% katod miedzianych produkowanych w polskich hutach KGHM jest przetwarzana na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy, znajdujące nabywców w całej Europie.

Walcowane i wytapiane surowce o doskonałych, stałych parametrach powstają w Hucie Miedzi Cedynia. Produkty te odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających rynków.