Raporty finansowe

2023
Data Nazwa Plik
17/05/2023 - 17:11 Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
pdf 939 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
2022
Data Nazwa Plik
22/03/2023 - 17:55 Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
zip 14 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
22/03/2023 - 17:35 Raport roczny RR 2022
zip 11.6 MB Raport roczny RR 2022
22/03/2023 - 17:17 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2022
zip 1.1 MB Sprawozdanie z płatności SPS 2022
22/03/2023 - 17:16 Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2022 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 1.4 MB sprawozdanie_finansowe_kghm_rr_2022.pdf
pdf 1.6 MB skonsolidowany_raport_roczny_srr_2022.pdf
pdf 7 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_kghm_i_gk_kghm_2022.pdf
16/11/2022 - 17:09 Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
17/08/2022 - 17:21 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022:
17/08/2022 - 17:20 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 354 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17/08/2022 - 17:19 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 354 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17/08/2022 - 17:18 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 4.1 MB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe
17/08/2022 - 17:17 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2022 r.
pdf 1.6 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2022 r.
17/08/2022 - 17:16 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Marcin Chludziński
pdf 87 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Marcin Chludziński
17/08/2022 - 17:15 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Adam Bugajczuk
pdf 131 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Adam Bugajczuk
17/08/2022 - 17:14 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Pietrzak
pdf 131 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Pietrzak
17/08/2022 - 17:13 Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Świder
pdf 87 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Świder
17/08/2022 - 17:12 Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 185 KB Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
12/05/2022 - 17:15 Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
2021
Data Nazwa Plik
23/03/2022 - 18:34 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2021
zip 34 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2021
23/03/2022 - 18:33 Raport roczny RR 2021
zip 14.3 MB Raport roczny RR 2021
23/03/2022 - 18:32 Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
zip 14.4 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
23/03/2022 - 18:31 Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2021 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 2.7 MB raport_roczny_rr_2021.pdf
pdf 3.3 MB skonsolidowany_raport_roczny_srr_2021.pdf
pdf 7.7 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_kghm_i_gk_kghm_2021.pdf
pdf 5 MB sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_kghm_za_2021_roku.pdf
16/11/2021 - 17:24 Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
pdf 5.2 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
17/08/2021 - 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021:
17/08/2021 - 17:09 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 167 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17/08/2021 - 17:08 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 173 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17/08/2021 - 17:07 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 1.1 MB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGH
17/08/2021 - 17:06 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2021 r.
pdf 2.3 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2021 r.
12/05/2021 - 17:13 Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
2020
Data Nazwa Plik
24/03/2021 - 19:49 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2020
zip 35 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2020
24/03/2021 - 19:48 Raport roczny RR 2020
zip 7.9 MB Raport roczny RR 2020
24/03/2021 - 19:47 Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
zip 8.1 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
24/03/2021 - 19:46 Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2020 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 2.5 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM SRR 2020
pdf 5.5 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2020
18/11/2020 - 17:47 Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
19/08/2020 - 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020:
19/08/2020 - 17:09 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 181 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
19/08/2020 - 17:08 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 181 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
19/08/2020 - 17:07 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 975 KB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz  skrócone sprawozdanie finansowe KG
19/08/2020 - 17:06 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 r.
pdf 1.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 r.
13/05/2020 - 17:13 Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
pdf 1000 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
2019
Data Nazwa Plik
17/03/2020 - 17:46 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
17/03/2020 - 17:45 Skonsolidowany raport roczny RS 2019:
17/03/2020 - 17:44 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17/03/2020 - 17:43 - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
pdf 382 KB Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
17/03/2020 - 17:42 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
pdf 1.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
17/03/2020 - 17:41 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17/03/2020 - 17:40 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17/03/2020 - 17:39 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17/03/2020 - 17:38 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
17/03/2020 - 17:37 Raport roczny R 2019:
17/03/2020 - 17:36 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17/03/2020 - 17:35 - Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 387 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
17/03/2020 - 17:34 - Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
pdf 1.4 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
17/03/2020 - 17:33 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17/03/2020 - 17:32 - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17/03/2020 - 17:31 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17/03/2020 - 17:30 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
20/11/2019 Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
pdf 997 KB skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_kghm_qsr_3_2019.pdf
20/08/2019 - 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019:
20/08/2019 - 17:09 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20/08/2019 - 17:34 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20/08/2019 - 17:35 - Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf
20/08/2019 - 17:37 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 r.
pdf 1.8 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_gk_kghm_psr_2019.pdf
15/05/2019 - 17:24 Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
pdf 1.8 MB qsr_1_2019.pdf
2018
Data Nazwa Plik
30/04/2019 - 14:55 Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
pdf 36 KB Raport cover
pdf 140 KB Informacja_uzupelniajaca_zalacznik
14/03/2019 - 19:58 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
14/03/2019 - 19:48 Skonsolidowany raport roczny RS 2018:
14/03/2019 - 19:47 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14/03/2019 - 19:46 - Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
pdf 464 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
14/03/2019 - 19:45 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
pdf 1.4 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
14/03/2019 - 19:44 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14/03/2019 - 19:43 - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14/03/2019 - 19:42 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14/03/2019 - 19:41 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14/03/2019 - 19:40 Raport roczny R 2018:
14/03/2019 - 19:41 - Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14/03/2019 - 19:38 - Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 465 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
14/03/2019 - 19:37 - Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
pdf 1.3 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
14/03/2019 - 19:36 - Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14/03/2019 - 19:35 - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14/03/2019 - 19:34 - Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14/03/2019 - 19:33 - Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14/11/2018 - 17:15 Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
pdf 2 MB qsr_3_2018.pdf
16/08/2018 - 17:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
pdf 2.5 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
15/05/2018 - 17:05 Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
pdf 1.7 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
2017
Data Nazwa Plik
14/03/2018 - 17:52 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
pdf 131 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
14/03/2018 - 17:30 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
14/03/2018 - 17:28 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14/03/2018 - 17:19 Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14/11/2017 - 17:09 Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
pdf 1.6 MB qsr_3_2017.pdf
09/11/2017 - 17:14 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany) - patrz raport bieżący nr 32/2017
pdf 3.6 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany)
27/10/2017 - 17:11 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
pdf 1.3 MB Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
17/08/2017 - 17:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
pdf 3.3 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
05/05/2017 - 17:10 Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
pdf 1.3 MB qsr_1_2017.pdf
2016
Data Nazwa Plik
16/03/2017 - 17:17 Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016
pdf 132 KB sprawozdanie_z_platnosci.pdf
16/03/2017 - 17:16 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 - patrz raport bieżący nr 28/2017
pdf 12.2 MB raport_g_2016.pdf
16/03/2017 - 17:01 Sprawozdanie Finansowe za rok 2016
pdf 9.4 MB raport_s_2016.pdf
09/11/2016 - 17:14 Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3/2016
pdf 1.5 MB qsr_3_2016.pdf
17/08/2016 - 17:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
pdf 4.1 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
13/05/2016 - 17:14 Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
pdf 1 MB qsr_1_2016.pdf
2015
Data Nazwa Plik
17/03/2016 - 17:20 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 10.6 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
17/03/2016 - 17:15 Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 8.3 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
12/11/2015 - 16:10 Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB III kwartał 2015
13/08/2015 - 15:31 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
pdf 3.9 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
13/08/2015 - 15:28 Raport półroczny za rok 2015
pdf 3.6 MB Raport półroczny za rok 2015
08/05/2015 - 15:42 Raport skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB qsr_1_2015.pdf
2014
Data Nazwa Plik
16/03/2015 - 16:59 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 11.1 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014
16/03/2015 - 16:55 Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 8.1 MB Raport Roczny za rok 2014
13/11/2014 - 12:03 Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
13/08/2014 - 11:56 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
pdf 4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
13/08/2014 - 11:48 Raport półroczny za rok 2014
pdf 2.9 MB Raport półroczny za rok 2014
14/05/2014 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
2013
Data Nazwa Plik
28/03/2014 - 23:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
pdf 11.2 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
28/03/2014 - 23:00 Raport Roczny za rok 2013
pdf 6.8 MB Raport Roczny za rok 2013
28/02/2014 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
14/11/2013 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
30/08/2013 - 22:00 Raport półroczny za rok 2013
pdf 2.2 MB Raport półroczny za rok 2013
30/08/2013 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
pdf 3.5 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
14/08/2013 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
15/05/2013 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
2012
Data Nazwa Plik
29/03/2013 - 23:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
pdf 15.5 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
29/03/2013 - 23:00 Raport Roczny za rok 2012
pdf 10.4 MB Raport Roczny za rok 2012
01/03/2013 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
12/11/2012 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
31/08/2012 - 22:00 Raport półroczny za rok 2012
pdf 2.6 MB Raport półroczny za rok 2012
31/08/2012 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
pdf 3.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
13/08/2012 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
pdf 2.5 MB  Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
15/05/2012 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
pdf 3.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
2011
Data Nazwa Plik
30/03/2012 - 22:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
pdf 7.4 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
30/03/2012 - 22:00 Raport roczny za rok 2011
pdf 5.3 MB Raport roczny za rok 2011
29/02/2012 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
10/11/2011 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
pdf 550 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
31/08/2011 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
pdf 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
31/08/2011 - 22:00 Raport półroczny za rok 2011
pdf 1 MB Raport półroczny za rok 2011
12/08/2011 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
pdf 505 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
13/05/2011 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
pdf 482 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
2010
Data Nazwa Plik
31/03/2011 - 22:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
pdf 4.6 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
31/03/2011 - 22:00 Raport roczny za rok 2010
pdf 3.5 MB Raport roczny za rok 2010
01/03/2011 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
pdf 540 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
10/11/2010 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
pdf 510 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
31/08/2010 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
pdf 1.6 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
31/08/2010 - 08:18 Raport półroczny 2010
pdf 1.4 MB Raport półroczny P 2010
13/08/2010 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
pdf 488 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
14/05/2010 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
pdf 450 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
2009
Data Nazwa Plik
31/03/2010 - 22:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
pdf 3.1 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
31/03/2010 - 22:00 Raport roczny za rok 2009
pdf 2.8 MB Raport roczny za rok 2009
26/02/2010 - 06:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku
pdf 477 KB qsr_4_2009.pdf
20/11/2009 - 23:00 Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
pdf 15 KB Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
13/11/2009 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
pdf 474 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
28/08/2009 - 22:00 Raport półroczny za rok 2009
pdf 3.2 MB Raport półroczny za rok 2009
28/08/2009 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
pdf 3.4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
14/08/2009 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
pdf 530 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
15/05/2009 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
pdf 458 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
2008
Data Nazwa Plik
02/04/2009 - 22:00 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
zip 2.6 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
02/04/2009 - 22:00 Raport Roczny za rok 2008
zip 4.1 MB Raport Roczny za rok 2008
27/02/2009 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
pdf 375 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
14/11/2008 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
pdf 312 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
14/10/2008 - 22:00 Raport półroczny za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny za rok 2008
14/10/2008 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
14/08/2008 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
pdf 306 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
09/05/2008 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
pdf 265 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
2007
Data Nazwa Plik
22/04/2008 - 22:00 Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
zip 1.3 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
11/03/2008 - 23:00 Raport roczny za rok 2007
zip 1.6 MB Raport roczny za rok 2007
29/02/2008 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
zip 230 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
14/02/2008 - 23:00 Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
zip 264 KB Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
14/11/2007 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
zip 239 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
05/11/2007 - 23:00 Raport spółki za III kwartał 2007 roku
zip 258 KB Raport spółki za III kwartał 2007 roku
23/10/2007 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
zip 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
14/09/2007 - 22:00 Raport półroczny za 2007 rok
zip 616 KB Raport półroczny za 2007 rok
14/08/2007 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
zip 80 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
06/08/2007 - 22:00 Raport spółki za II kwartał 2007 roku
zip 89 KB Raport spółki za II kwartał 2007 roku
15/05/2007 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
zip 74 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
07/05/2007 - 22:00 Raport spółki za I kwartał 2007 roku
zip 118 KB Raport spółki za I kwartał 2007 roku
2006
Data Nazwa Plik
20/04/2007 - 22:00 Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
zip 665 KB Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
12/03/2007 - 23:00 Raport roczny za rok 2006
zip 654 KB Raport roczny za rok 2006
01/03/2007 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
zip 84 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
14/02/2007 - 23:00 Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
14/11/2006 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
zip 86 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
06/11/2006 - 23:00 Raport spółki za III kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za III kwartał 2006 roku
17/10/2006 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
zip 631 KB  Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
12/09/2006 - 22:00 Raport półroczny za 2006 rok
zip 660 KB Raport półroczny za 2006 rok
11/08/2006 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
04/08/2006 - 22:00 Raport spółki za II kwartał 2006 roku
zip 79 KB Raport spółki za II kwartał 2006 roku
15/05/2006 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
zip 78 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
05/05/2006 - 22:00 Raport spółki za I kwartał 2006 roku
zip 80 KB Raport spółki za I kwartał 2006 roku
2005
Data Nazwa Plik
20/04/2006 - 22:00 Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
zip 725 KB Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
23/03/2006 - 23:00 Raport roczny za rok 2005
zip 647 KB Raport roczny za rok 2005
01/03/2006 - 23:00 Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
zip 92 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
14/02/2006 - 23:00 Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
zip 85 KB Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
14/11/2005 - 23:00 Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
zip 91 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
04/11/2005 - 10:36 Raport spółki za III kwartał 2005 roku
zip 87 KB Raport spółki za III kwartał 2005 roku
24/10/2005 - 22:00 Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
zip 585 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
20/09/2005 - 22:00 Raport półroczny za rok 2005
zip 708 KB Raport półroczny za rok 2005
16/08/2005 - 22:00 Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
zip 120 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
04/08/2005 - 22:00 Raport spółki za II kwartał 2005 roku
zip 80 KB Raport spółki za II kwartał 2005 roku
16/05/2005 - 22:00 Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
zip 100 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
05/05/2005 - 22:00 Raport spółki za I kwartał 2005 roku
zip 65 KB Raport spółki za I kwartał 2005 roku