Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź działalność publiczną rozpoczęła 21 marca 2003 r. Nazwa Fundacji nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundatora.

Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z polityki KGHM wobec potrzeb społeczeństwa lokalnego, regionu, a także kraju. Jej utworzenie stanowi bardziej profesjonalny etap działalności dobroczynnej, oparty na nowej formie organizacyjno-prawnej. Takie rozwiązanie pozwala na jeszcze efektywniejsze wydatkowanie środków z budżetu spółki na tego typu cele.

Od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku z wypracowanych środków wspierane były inicjatywy o rozmaitym charakterze, zarówno regionalne, jak i w skali kraju.

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo wartościowe projekty w czterech obszarach: zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji. Działania te są odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa oraz sposobem realizacji celów i kierunków strategicznych firmy w dziedzinie CSR. Od 2003 r. Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne, wspierając finansowo realizację ważnych inicjatyw, a także angażując się w pomoc osobom fizycznym.

 

O darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji - www.fundacjakghm.pl

Fundacja KGHM Polska Miedź